Research

مرکز تحقیقات سلام:

مرکز تحقیقات سلام در بهار 1397 هجری شمسی، به عنوان یکی از زیر ساخت های معاونیت علمی پوهنتون سلام بخاطر انسجام و تقویت بیشتر امور تحقیقی آغاز به کار نمود. مسؤلیت اصلی این اداره تشویقِ کار تحقیقی و هدفمندسازی بیشتر تحقیقات علمی در پوهنتون سلام به عنوان دومین مسؤولیت بزرگ این دانشگاه بعد از امور تدریسی، می باشد. همچنان تقدیم تحقیقات در فارمت های مناسب (سافت و هارد) بخاطر استفادۀ اهل علم و پالیسی سازان، از وظائف این بخش می باشد.

دیدگاه و مأموریت:

مرکز تحقیقات سلام مصمم است به عنوان کانون بزرگ علمی و تحقیقی در سطح ملی، و یکی از پویاترین مراکز تحقیق، حرکت بالنده‌ای را برای ارتقای ظرفیت تولید علمی و بالا بردن کیفیت تحقیق جهت رسیدن به اهداف متعالی اکادمیک، توسعه، رفاه و آسایش جامعه را به وسیلۀ ترشید روند تحقیق و پژوهش تنظیم نماید و ازین طریق وجیبۀ ایمانی و ملی خود را در آبادانی و انکشاف کشور اداء نماید.

اهداف

مرکز تحقیقات سلام از بدوِ تاسیس تلاش دارد که گام‌های مناسب، متین و استواری را برای رسیدن به‌اهداف علمی و اکادمیک و ارتقای ظرفیت همه‌جانبه در خصوص پوهنتون و پوهنحی‌های مربوط آن بردارد، و اهداف ذیل خودی من حیث نصب العین در اولویت قرار داشته باشد:

Ø   زمینه‌سازی برای تحقیقات معیاری مطابق نیازهای روز جامعه؛

Ø  پیش‌برد فعالیت‌های تحقیقی و علمی از طریق استفاده از مهارت‌های علمی و فن‌آوریِ معاصر به منظور پیشرفت‌های علمی، تحقیقی و فرهنگی کشور؛

Ø   فراهم‌سازی زمینۀ استفاده از ابتکارات و روش‌های تحقیقی جدید؛

Ø   فراهم‌نمودن فضای مناسب میان دانشمندان و محققان برای تبادلِ افکار، تجارب و اندوخته‌های اکادمیک؛

Ø  به‌راه‌اندازیِ تحقیق در برخی از موضوعات مهم علمی و مفید به جامعه، توسط استادان، سپس طبع و نشر آن‌ها؛

Ø  مشارکت در تحقیق و پژوهش پیرامونِ موضوعاتی‌که از طرف نهادهای تحقیقیِ محلی وپژوهشیِ منطقوی و بین المللی برای تحقیق به‌راه انداخته می شود؛

Ø  مرکز تحقیقات در نظر دارد که در پهلوی تحقیقات در علوم اجتماعی، در علوم ساینسی و طبیعی نیز حسب نیازهای جامعه و محصلان به تحقیق و پژوهش، پیرامون موضوعات بکر و تازۀ تحقیق‌ناشده بپردازد؛

ارزشها و معاییر اخلاقی:

هدف کلان از تمام تلاش‌های تحقیقاتی سلام مبتنی بر کسب رضای الله متعال و خدمت به انسانیت بوده، با رعایت معاییر اخلاقی و  ارزش های ذیل صورت می پذیرد:

Ø   اعتماد به داشته‌های خودی؛

Ø   اجتناب از سرقت ادبی؛

Ø   پابندی به ذکر منبع، حین اقتباس از گفته‌های دیگران ؛

Ø   اعتماد به منابع معتبر و معلومات دست اول؛

Ø   رعایت عفت ادبی، در نوشتار؛

Ø   اجتناب از بی احترامی به مقدسات دینی و دوری از تجریح اشخاص و گروپ ها؛

Ø   استفاده از روش سلیس، شیوا، فهما در بازگردانی مفهومی با حفظ حدود الفاظ و کلمات اصل؛

اداره و تشکیلات:

مرکز تحقیقات سلام، علاوه بر تشکیلات اداری، دارای اعضای مسلکی و کمیتۀ تحقیق به تفصیل ذیل می باشد:

1-    دکتور مصباح الله عبدالباقی، استاد پوهنحی شرعیات پوهنتون سلام

2-    دکتور رفیع الله عطا، استاد پوهنحی شرعیات پوهنتون سلام

3-    دکتور نجیب الله صالح، استاد پوهنحی شرعیات پوهنتون سلام

4-    پوهاند محمد اسماعیل لبیب بلخی، استاد پوهنحی شرعیات پوهنتون سلام

5-    دکتور محمد اسماعیل احدی، استاد پوهنحی شرعیات پوهنتون سلام

6-    دکتور نصر من الله مجاهد، استاد پوهنحی شرعیات پوهنتون سلام

7-    پوهاند دکتور قاسم صدیقی، استاد پوهنحی انجنیری پوهنتون سلام

8-    پوهندوی دوکتور عبدالوکیل خلیلی، استاد پوهنحی انجنیری پوهنتون سلام

9-    پوهنمل دوکتور محمد علیم وردک، استاد پوهنحی انجنیری پوهنتون سلام

10-       پوهاند دکتور امان الله فقیری، استاد پوهنحی انجنیری پوهنتون سلام

11-       استاد بهادرخان خپلواک، استاد پوهنحی انجنیری پوهنتون سلام

12-       دکتور فصیح الله عبدالباقی، عضو کمیته و استاد بخش ماستری پوهنتون سلام

13-       استاد ابوبکر مدقق، معاون علمی پوهنتون سلام و مسئول کمیتۀ تحقیق

14-       استاد نصیراحمد نویدی، مسئول مرکز تحقیقات و استاد پوهنحی حقوق و علوم سیاسی

15-       دکتور عبدالله صادق، عضو کمیته و رئیس پوهنحی اقتصاد

16-       دکتور محمد طاهر قاسمی، عضو کمیته و مسئول تحقیقات پوهنحی شرعیات

17-       دکتور شکرالله مخلص، عضو کمیته و آمر بورد ماستری پوهنتون سلام

18-       استاد انعام  الله رحمانی، عضو کمیته و استاد پوهنحی شرعیات

19-       استاد فتیح الله احدی، منشی کمیتۀ تحقیق و استاد پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی

20-       استاد محمد طارق سیار، مدیر اداری مرکز و استاد پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی

21-       استاد سلیم احمد زی، عضو کمیته و مسئول تحقیقات پوهنحی کمپیوتر ساینس

22-       انجنیر محمد حسیب یوسف زاده، عضو کمیتۀ و مسئول تحقیقات پوهنحی انجنیری

فعالیت های مرکز تحقیقات

1- نشر مجلۀ علمی سلام:

این مجله که حاوی مقالات تحقیقی با استاندارد های بالای علمی می باشد، زیر سرپرستی هیئت تحریر مجله و به همکاری مرکز تحقیقات سلام سال دو بار به نشر میرسد. محتویات این مجله را مقالات علمیِ استادان پوهنتون سلام و دیگر پژوهشگران از داخل و خارجِ کشور تشکیل می‌دهد و مقالات آن علاوه بر زبان‌های ملی، به زبان‌های عربی و انگلیسی نیز مقاله می پذیرد. این مجله اخیراً جواز رسمی خویش را از وزارت محترم ... به حیث یک مجلۀ استندرد تحقیقی نیز به دست آورده و مقالات نشرشده زمینۀ ترفیعات علمی استادان را نیز می‌تواند فراهم کند.

2- غنی سازی ویب سایت سلام:

یکی از وظائف مهم مرکز تحقیقات سلام، پیشبرد صفحۀ انترنتی مرکز و تقویت و غنی سازی ویب سایت پوهنتون سلام (https://salam.edu.af) با تزوید تولیدات علمی و تحقیقات محصلان و استادان سلام و سائر مواد علمی- تحقیقی بخاطر استفادۀ اهل علم می باشد.

3- شریک ساختن تحقیقات با ادارات رسمی:

مرکز تحقیقات سلام وقتاً فوقتاً، تحقیقات تازۀ استادان پوهنتون سلام را به شکل سافت و هارد، با در نظرداشت موضوع تحقیق، با ادارات مختلف رسمی و مراجع قانون ساز کشور بخاطر استفاده در روند قانون سازی و سهم گیری در پروسۀ آبادانی کشور، شریک می سازد.

4- ظرفیت سازی:

ظرفیت سازی یکی از شاخص های اصلی کاری در مرکز تحقیقات سلام بوده و برای این منظور همه ساله سمینارها و ورکشاپ های علمی ای را برای محصلان پوهنحی های مختلف روی ابعاد گوناگون تحقیق دائر می نماید. همچنان، این اداره همه ساله به همکاری معاونیت علمی پوهنتون سلام، ورکشاپ های ویژه‌ای را جهت بلند بردن مهارت های تحقیقی استادان پوهنتون سلام دائر می نماید.

5- مشوره دهی:

یکی از شاخص های کاری مرکز تحقیقات سلام، مشوره دهی به محصلان و محققان جوان در انتخاب موضوع تحقیق، ترتیب خطه ( اوت لاین) و رهنمایی به منابع است که از طریق تماسِ رو در رو و یاهم از طریق ایمیل آدرس ذیل تنظیم می گردد:

salamresearchcentre@salam.edu.af

6- نشر مقالات علمی در ژورنال های بین المللی:

مرکز تحقیقات سلام، همه ساله بهترین مقالات تحقیقی استادان پوهنتون سلام را در هم‌آهنگی با خود استادان و همکاری پوهنحی های مربوطه انتخاب و جهت نشر به ژورنال های بین المللی می فرستد. این فعالیت نه تنها در بلند رفتن حیثیت علمی پوهنتون سلام در سطح جهانی مؤثر است، بلکه باعث نیکنامی افغانستان از لحاظ علمی و تحقیقی در میان مجامع علمی بین المللی نیز می گردد.

7- د سلام دیجیتلی جورنال:

این نشریه به عنوان یک گاهنامۀ دیجیتلی، سالانه یک بار در اخیر سمستر دوم تحصیلی به نشر می‌رسد و حاوی مقالات تحقیقی استادان و گزیده‌ای از تحقیقات محصلان از پوهنحی های مختلف پوهنتون سلام می باشد که در خلال سال تحصیلی به مرکز تحقیقات مواصلت ورزیده است. این نشریه علاوه بر ویب سایت سلام، از طریق ایمیل آدرس در دسترس هزاران مستفید در داخل و خارج کشور قرار می گیرد.

File/Link Research Title Keywords Researcher Name Is Listed In Journal? Magazine Issue Year Issue No Description action
دترلاسه شوي حرام مال څخه دخلاصون لاره
حرام، دخلاصون لاره، مال، دترلاسه شوي و شریعت
Dr. Najibullah Salih Yes Salam Academic Journal 2022 12 داچه مال داسلامی شریعت دسترو اهدافو او پنځه ګونو مقاصدو څخه شمیرل شوی دترلاسه کولو لاری یی اسلامی شریعت په تفصیلی احکامو کښی بیان کړی .په نوموړی مقاله کښی دمال مفهوم واضح شوی اوبیا دحرام مال په اړه وضاحت او روښانتیا شوی هغه لاری په ګوته شوی چه ډیری مسلما نان دغفلت او یاهم دناپوهی له امله له نوموړو لارو څخه حرام مال ترلاسه کوی لکه غلا،رشوت،سود-ربا-قمار،دمخدره موادو تجارت او ټولی هغه لاری چه اسلامی شریعت ناروا ګرځولی. Download
باز تاب مفاهیمی قرآن¬کریم در اشعار علامه اقبال لاهوری
باورها، رسالت، تقدیر، دستورات الهی، انقلاب، اخلاق اجتماعی، مجاهدت، یکپارچگی وفداکاری.
Dr. Abdul Saboor Fakhri Yes Salam Academic Journal 2022 12 مقاله ای که زیر عنوان: « بازتاب مفاهیمی قرآنکریم در اشعار علامه اقبال لاهوری» نگارش یافته، در برگیرنده مباحث ومطالب زیر می باشد: در مبحث نخست به مسائل اعتقادی وتوحیدی پرداخته شده است... Download
اسلامي فقه د قانون مصدر که د قانون بدیل؟
تقنین، اجتهاد، ترجیح، د مباحو تقیید، فتوی
Dr. Misbahullah Abdulbaqi Yes Salam Academic Journal 2022 12 په دې څېړنه کې یوه ډېره مهمه قضیه څېړل شوی ده او هغه دا چې ایا په یو اسلامي هېواد کې د فقهې په موجوديت کې قانون جوړونې ته اړتیا شته؟ ایا د دې اړتیا شته چې دا فقه د قانون په بڼه ترتیب کړی شي؟ که قاضي باید ازاد پرې ښودل شي چې د اسلام د فقهي میراث څخه په یو قول فیصله وکړي..... Download
مفهوم، مبانی و اصول سیاست جنایی
سیاستِ جنایی، جرایم، مجازات، تخلف و واکنش اجتماعی
Mr. Abu Bakr Mudaqiq Yes Salam Academic Journal 2022 12 سیاست جنایی به عنوان یک علم و دانش جدید در قالب مطالعات حقوقی، جدیدا عرض اندام نموده است... Download
فرق میان وعده و قرار داد
قرارداد، وعده، معاملات، ابراء و عقود
Ahmad Samady Yes Salam Academic Journal 2022 11 چنانکه میدانیم الفاظ چون وعده و قرارداد اکثرا بشکل مترادف ذکر میگردد و اکثرا چنان فکر میشود که وعده با قرارداد یکسان بوده باشد... Download
فرق میان وعده و قرار داد
قرارداد، وعده، معاملات، ابراء و عقود
Dr. Rafiullah Ata Yes Salam Academic Journal 2022 11 چنانکه میدانیم الفاظ چون وعده و قرارداد اکثرا بشکل مترادف ذکر میگردد و اکثرا چنان فکر میشود که وعده با قرارداد یکسان بوده باشد ... Download
اسلام و تئوری های روابط بین الملل از گفتمان حل المسائلی به گفتمان رهایی بخش
اسلام، روابط بین‌الملل، رهایی‌بخش، حل‌المسائلی، جامعۀ اسلامی
Mr. fatihuallah Ahadi Yes Salam Academic Journal 2022 11 اسلام به مثابۀ مکتبی جهان شمول، مسائل موجود در تعاملات بین‌المللی را از منظر متفاوت با سایر رویکردهای موجود در عرصۀ روابط بین‌الملل می‌نگرد... Download
اسلام و تئوری های روابط بنی الملل از گفتمان حق المسائلی به گفتمان رهایی بخش
اسلام، روابط بین‌الملل، رهایی‌بخش، حل‌المسائلی، جامعۀ اسلامی
Dr. Rafiullah Ata Yes Salam Academic Journal 2022 11 اسلام به مثابۀ مکتبی جهان شمول، مسائل موجود در تعاملات بین‌المللی را از منظر متفاوت با سایر رویکردهای موجود در عرصۀ روابط بین‌الملل می‌نگرد... Download
بررسی انتفاع از مال گروی از منظر شریعت اسلامی و نظام حقوقی افغانستان
عقد رهن، مشروعیت رهن، چگونگی استفاده از مال مرهونه، فقه اسلامی، حقوق
Mr. Abdul Halim Hakimi Yes Salam Academic Journal 2022 11 عقد رهن یکی ازجمله عقودی است که امروزه در جامعه ما بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد و اکثریت مردم در مورد جواز و‌ عدم جواز استفاده از مال گروی در دوراهی قرار دارند و سوالاتی در نزد شان است که می‌خواهند پاسخ آن را دریافت نمایند... Download
په تفسیر کې (دخیل) یا د قرآن کریم ناسم او ګډوډ تفسیرونه معنی او مفهوم، شالید،لاملونه، ډګرونه او ناوړه پایلې یې
دخیل، ناسم تفسیر، اسرائلیات، سائنسي تفسیر، سیکولارانو تفسیر
Dr. fasihullah Abdulbaqi Yes Salam Academic Journal 2022 11 له یو اړخه د ځینو مسلمانانو د قرآن کریم د روح سره نابلدتیا او په پوهه او فهم کې کمې او له بل پلوه د اسلام د دښمنانو د اسلام سره دی دښمنۍ ؛ کینې او دسیسو په سبب زموږ په تفسیري ثراث کې هغه څه ورګډ او ځای پر ځای شول چې د قرآن کریم د تفسیر سره نه بلکی د قرآن کریم د روح او تعلیماتو سره یې بشپړ مغایرت او توپیر درلود... Download
د بهرنیو هېوادونو سره د اسلامي امارت اړیکې د اسلامي شریعت په رڼا کې
دار الاسلام، دار الحرب، دار الکفر، بهرنۍ اړیکي، د اسلامي هېوادونو تعدد
Dr. Misbahullah Abdulbaqi Yes Salam Academic Journal 2022 11 په دې مقاله کې تر هر څه دمخه د اسلام په رڼا کې د بهرنیو اړیکو په اهمیت او اړتیا خبره شوی، او دا خبره شوی چې دا باید د مصلحت او مفسدې د قاعدې لاندې وڅیړل شي... Download
علم حديث ومراحل تاريخی آن
علم حدیث، علم روایت، علم درایت، سند، متن
Prof. Dr. Mohammad Ismail Labib Balkhi Yes Salam Academic Journal 2011 1 اقوال، افعال و تقدیرات رسول الله صلی الله علیه وسلم که نزد علمای اصول بنام سنت و نزد علمای حدیث به آن اصطلاح حدیث اطلاق می گردد به حیث دومین مصدر در شریعت اسلامی می باشد... Download
الأسلوب الأمثل لترجمة القرآن الكريم بين الإمام شاه ولي الله الدهلوي والأستاذ المودودي
الأسلوب الأمثل، ترجمة حاصل المعنى المراد، الترجمة الصحيحة، الترجمة الحرفية، وحدة الأمة
Dr. Misbahullah Abdulbaqi Yes Salam Academic Journal 2011 1 د بحث لنډيز دا شو چې شاه ولي الله دهلوي او مولانا سيد ابو الاعلي مودوي رحمهما الله، دواړه په دې متفق دي چې حرفي او لفظي ترجمه سمه نه ده... Download
أصول نظرية النقد النحوي لدى أبي حيان الأندلسي (دراسة تطبيقية علی تفسيره البحر المحيط)
النقد النحوي، المذاهب النحوية، أبي حيان الأندلسي، البحر المحيط، ألقراءات المتواترة
Dr. Abdul Saboor Fakhri Yes Salam Academic Journal 2011 1 څرنګه چې پخپله قرآن کريم د علم النحو په ايجاد کې بنسټيز رول درلود، او له بل پلوه علم النحو د قرآن کريم په تفسير کې خورا زيات رول لري، له پيل څخه کله چې علماوو د علم النحو قواعد وضع کول، ددې قواعدو لپاره يې بيلا بيل اصول او ضوابط کيښودل... Download
التعددية الحزبية فى الدولة الإسلامية
التعدد الحزبیة، الدولة الإسلامیة، الأحزاب إسلامية، الشبهات، البديل
Mr. Shafiqullah Amin Yes Salam Academic Journal 2011 1 په دې بحث کې ليکوال يوه ډيره مهمه مسأله څيړلې ده، او هغه دا چې آيا په اسلامي دولت کې د سياسي ګوندونو جوړولو ته اړتيا شته... Download
Madrassah in Afghanistan: Evolution and Its Future.
Madrassah Afghanistan Evolution and modernization
Dr. Misbahullah Abdulbaqi Yes Pluto Journals (JSTOR) 2008 5 [Religious schools or madrassahs, present in Afghanistan since 7th century, grew under different rulers and different environments, till the 20th century and have seen many and downs... Created by jenyafrom the Noun Project Paper Link
ازدواجية المعايير وأثرها على السلام العالمي
ازدواجية المعايير، السلام العالمي، منظمة الأمم المتحدة، العلاقات الدولية، العدل
Dr. Abulbaqi Amin Yes Salam Academic Journal 2011 1 يو منصفانه او عادل نړيوال نظام هم شرعا مطلوب دي او هم په نړۍ کې سوله او ثبات منځ ته راوړي، مګر له بده مرغه د نړيوالو مؤسساتو فعلي حالت او دوه مخيزو سياستونو ټول نړيوال نظام او نړيواله سوله د خطر سره مخ کړې ده ... Download
الأسلوب الأمثل لترجمة القرآن الكريم بين الإمام شاه ولي الله الدهلوي والأستاذ المودودي
الأسلوب الأمثل، ترجمة حاصل المعنى المراد، الترجمة الصحيحة، الترجمة الحرفية، وحدة الأمة
Dr. Misbahullah Abdulbaqi Yes Salam Academic Journal 2011 1 د بحث لنډيز دا شو چې شاه ولي الله دهلوي او مولانا سيد ابو الاعلي مودوي رحمهما الله، دواړه په دې متفق دي چې حرفي او لفظي ترجمه سمه نه ده... Download
أصول نظرية النقد النحوي لدى أبي حيان الأندلسي (دراسة تطبيقية علی تفسيره البحر المحيط)
النقد النحوي، المذاهب النحوية، أبي حيان الأندلسي، البحر المحيط، ألقراءات المتواترة
Dr. Abdul Saboor Fakhri Yes Salam Academic Journal 2011 1 څرنګه چې پخپله قرآن کريم د علم النحو په ايجاد کې بنسټيز رول درلود، او له بل پلوه علم النحو د قرآن کريم په تفسير کې خورا زيات رول لري، له پيل څخه کله چې علماوو د علم النحو قواعد وضع کول، ددې قواعدو لپاره يې بيلا بيل اصول او ضوابط کيښودل... Download
Transitional justice approaches
Justice Approach Civil war strategy
Dr. Rafiullah Ata Yes International Journal of Multidisciplinary Research and Development 2020 2 States transitioning from civil war, dictatorship and other and other international brutalities adopt various mechanisms to address the crimes and injustices happened in the past. Created by jenyafrom the Noun Project Paper Link
اهميت سنت در تفسير قرآن و تشريع احکام
سنت، مجمل، الفاظ مشترک، تقیید مطلق، نسخ
Dr. Abdul Quddos Raji Yes Salam Academic Journal 2012 2 تناول هذا المقال قضية "أهمية الحديث النبوي الشريف في تفسير القرآن الكريم"، فإن الله تعالى جعل النبي صل الله عليه وسلم مفسرا للقرآن الكريم بالإضافة إلى تبليغ رسالة الله إلى خلقه... Download
د غربی تمدن نړیوال لرلید تاریخي شالید او اغیزی
غربی تمدن، تاریخی شالید، تحریف، تفتیش محاکم، صلیبی جنگونه
Dr. Misbahullah Abdulbaqi Yes Salam Academic Journal 2012 2 تناول الباحث في هذا المقال الخلفية التاريخية والفكرية للحضارة الغربية، كما تناولت الظروف التي نشأت فيها الحضارة الغربية، و بيّن أنها نشأت كردة فعل للنصرانية المحرفة المسيطرة على أوروبا في العصور الوسطى Download
الرؤیة الشرعیة للخدعة مفهومها, مشروعیتها، شروطها و اهدافها
الرویة الشرعیة، الخدعه، الحرب، السلف
Pro. Dr. Said Habib Shaker Yes International Journal of Advanced Academic Studies 2020 2 الخدعة هي فن الاستتار عن الحقيقة و القيام بأعمال تضليلية لتصرف العدو عن الاتجاهات و الأمكنة و الأعمال، و یستعمل الحيلة، والمكر، والكيد، والاستدراج، والتمویه بمعنی الخدعة... Created by jenyafrom the Noun Project Paper Link
الاستسقاء الصناعي و توصیفها الفقهي
industrial dropsy characterization jurisprudence
Pro. Dr. Said Habib Shaker Yes International Journal of Advanced Academic Studies 2022 4 Asking for water and seeking watering from the almighty God, souls are required to seek help, and alone, God acceptable... Created by jenyafrom the Noun Project Paper Link
د "تجدید" معنی او مفهوم
تجدید، مجدد، غربی استعمار، فکری جنگ، تدین
Dr. Abulbaqi Amin Yes Salam Academic Journal 2012 2 هذه الدراسة تناولت "مفهوم التجديد" بالبحث، تحدث الباحث في البداية عن المعنى اللغوي لكلمة "التجديد" فذكر كل المعاني الواردة للكلمة في المعاجم اللغوية... Download
اهمیت سند و اسناد در اسلام
سند، اسناد، راویان، علم حدیث، اسلام
Prof. Dr. Mohammad Ismail Labib Balkhi Yes Salam Academic Journal 2012 2 هذا البحث تناول موضوع "أهمية الإسناد في الإسلام"، تناول البحث في البداية المعنى اللغوي لكلمتي "السند" و "الإسناد"، ثم تطرق لبيان المعنى الاصطلاحي للسند... Download
الوكالة بالخصومة في الفقه والقانون المدني الأفغاني
الوکالة، الخوصظ، الدوعی، القانون المدنی
Dr. Mohammad yunus Ebrahimi Yes International Journal of Advanced Academic Studies 2020 2 الشريعة الإسلامية شريعة كاملة و هي نظام كامل للحياة، فالشريعة الإسلامية لم تهمل جانبا من جوانب الحياة الإنسانية، و جانب التبادل و التوثيقات ذو أهمية بالغة في الحياة المدنية... Created by jenyafrom the Noun Project Paper Link
دمیرمنې دنفقې معاصر شکلونه له فقهی او قانون له نظره
خاوند،خرچه، ځینی، معاصر، میرمن، نفقه، وخت
Dr. Mohammad Salim Madani Yes International Journal of Multidisciplinary Trends 2021 3 دغه مقاله چې د )میرمني دنفقې معاصر شکلونه دفقهي او قانون له نظره( عنوان لاندې ترتیب شوېده مشتمله ده په یوه پیلیزه او دمقالې داختیار لاملونه... Created by jenyafrom the Noun Project Paper Link
العيب كسبب للتفريق بين الزوجين في الفقه اإلسالمي والقانون المدني األفغاني
العيب، الشريعة اإلسالمية، القانون المدني األفغاني، التفريق
Dr. Najibullah Salih Yes المجلة الأكاديمية للأحاث والنشر العلمي(AJRSP) 2021 28 إن موضوع هذا البحث مرتبطة بحل قضية من قضايا األمور األسرية وهي التفريق بين الزوجين، إذا وقع شقاق بينهمنا، ومعنى التفريق بين الزوجين إنحالل عالقة الزوجية، وقد تتم بإرادة منفردة من قبل الزوج ويسمى طالقا... Created by jenyafrom the Noun Project Paper Link
الاتجاه الفقهي للتفسير تعریفه ونشأته ومبانیه
Jurisprudential Tafsir Prophet Muhammad (PBUH) general interpretation Quranic Sciences بالجامعة الإسلامیة العالمیة بإسلام آبادنیوعلوم القرآن في کلیة الأصول الديرالطالب في مرحلة الدکتوراه في قسم التفسالمشر فالأستاذ في قسم التفسيروعلوم القرآن في کلیة الأصول الدین،بالجامعة الإسلامیة العالمیة بإسلام آباد.
Dr. Mohammad Tahir Qasemi Yes Al-Azhār 2022 1 Jurisprudential aspects of Tafsir or Jurisprudential Tafsir is a part of the general interpretation of the Holy Quran and became famous in the first stages of Islam... Created by jenyafrom the Noun Project Paper Link
The Value of Chastity in Islam
Islam Sharia chastity women deviation
Dr. Ashabullah Awab Yes Addaiyan Journal of Arts, Humanities and Social Sciences 2022 4 In Islam, chastity is one of the most important and basic subjects since a healthy Islamic society depends on observing chastity... Created by jenyafrom the Noun Project Paper Link
قواعد الترجيح التفسيرية المتعلقة بلغة العرب عند الشيخ القنوجي
Sheikh Al- Qannūjī Arabic Language Grammatical rules rules of preferences and rules of interpretations Fatḥul Bayān fī Maqāsid Al-Qur'ān.
Dr. Nasrumminallah Mujahid Yes Biamnual research journal AL- IDAH 2020 38 This study focuses on the preferences of Sheikh Seddique Hassan Khān Al-Qannūjīwhich are related to the language of the Arabs in his Tafsīr... Created by jenyafrom the Noun Project Paper Link
القرآن الکریم فضله و مکانته عند المسلمین
إبراز، مكانة، الكتاب، القران الكرمي، البحث، املسلمّ
Dr. Ashabullah Awab Yes International Journal of Multidisciplinary Trends 2020 2 تحدّث هذا البحث عن القرآن الكريم، وبيّّ أقوال العلماء في مفهومه بسبب التنوع في العبارات والتفنّن في الدلالت، وكشف فضل وإبراز مكانتة القرآن الكريم في نفوس المسلميّ... Created by jenyafrom the Noun Project Paper Link
The Phenomenon of Human Rights from the Perspective of Islam and the West
Phenomenon Human Rights Islam Perspective
Dr. Abdullah Haqyar Yes Research Gate 2020 2 The phenomenon of human rights, in its contemporary sense, is not even ancient in Western thought, and it came from the context of a social and political movement in France, and the most important of the fundamental rights that collected under this title is the right to life... Created by jenyafrom the Noun Project Paper Link
ImamTabari’s terms of an authentic Hadith and principles of his school of law شروط صحة الحديث عند اإلمام الطبري وأصول مذهبه
صحة الحدیث، الإمام طبری، اصول المذهب، عدالة الراوی
Dr. Rahmatullah Zahid Yes اسلامیکس 2014 1 Imam Tabari is among those prominent jurists who highlighted the principles of an authentic Hadith... Created by jenyafrom the Noun Project Paper Link
Definition, types and ruling of the multiplicity of Thiqa; applied analysis of Hadith
Multiplicity thiqa Narrators Chain Mawqof Marfoo
Dr. Rahmatullah Zahid Yes مجله تعلیم و تحقیق 2021 3 One of the important issue in the science of hadith is the addition of Thiqa (trusted narrators) in the text or chain of narrators of a hadith which means that some Thiqa narrators narrates a hadith in one form but others add something or bring change in the text or chain of narrators of that particular Hadith. Created by jenyafrom the Noun Project Paper Link
Afghan Parliament: Expectations, Challenges and Opportunities
Parliament Election expectation Challenges opprtunities
Mr. Naseer Ahmad Nawidy Yes Pluto Journals (JSTOR) 2006 2 [Devastated by thirty years of wars and conflicts, Afghanistan took the final step towards stability and democratization when it inaugurated its newly elected parliament on December 2005 - the first in three... Created by jenyafrom the Noun Project Paper Link
EXPLORING OPPORTUNITIES AND CHALLENGES FOR INTERNATIONAL INVESTMENT IN AFGHANISTAN'S ECONOMIC DEVELOPMENT AND BUSINESS ENVIRONMENT
Afghanistan; Taliban Government; Fragile Economy; Investment Opportunities; International Investment; Economic Stability.
Dr. Abdullah Sadiq Yes Journal of Positive School Psychology 2023 5 This study examines the opportunities and challenges in promoting economic development in Afghanistan through a qualitative exploration, employing thematic analysis of reputable reports... Created by jenyafrom the Noun Project Paper Link
THE JURISPRUDENTIAL LEGITIMACY OF INSURANCE AND ITS LEGAL NATURE IN AFGHANISTAN
Insurer Insured Legitimacy of jurists Legal nature of insurance
Mr. Parwiz Stanekzai Yes JIBAS (The International Journal of Islamic Business, Administration and Social Sciences) 2023 1 Insurance is a financial tool used for protection against financial and economic risks. The primary purpose of insurance is to compensate for financial losses and cover unexpected expenses in the event of an undesirable occurrence such as an accident, illness, or fire... Created by jenyafrom the Noun Project Paper Link
أثرإحیاءالأرض الموات فی التنمیة الاقتصادیة The Impacts of Reclaiming Barren Lands on Economic Growth
Reclaiming Barren Lands Economic Growth Ushr (tithe) on produce of the land Kharaj (Tax on Agriculture land and its produce) Food Supply
Dr. Wazir Mohammad saeedi Yes بشاوراسلامکس 2023 1 Although Muslim states cover large areas of land, sufficient water for cultivation and irrigation, copious rain and suitable climate for all types of agricultures... Created by jenyafrom the Noun Project Paper Link
CORPORATE GOVERNANCE AND ITS IMPACT ON MARKET RETURN AND MARKET CAPITALIZATION IN BANKING SECTOR OF PAKISTAN
Pakistan; Banks; Corporate Governance; Market Return; Market Capitalization
Dr. Abdullah Sadiq Yes RUSSIAN LAW JOURNAL 2023 3 This study investigated the influence of corporate governance practices on bank market return and market capitalization in Pakistan... Created by jenyafrom the Noun Project Paper Link
QURANIC STORIES OBJECTIVES, CHARACTERISTICS, AND WISDOM OF THEIR REPETITION
Story Quran Objectives Characteristics Wisdom Repetition
Prof. Dr. Mohammad Ismail Labib Balkhi Yes Peshawar Islamicus, 2023 1 This article explores the proposed objectives, encompassing the portrayal of educational, ethical, and missionary goals within Quranic stories... Created by jenyafrom the Noun Project Paper Link
Judge And Women's Judgments In Islamic Sharia And The Laws Of Afghanistan
judge Legitimacy of judgment Women's judgment condition of judgment in Afghan law
Mr. Parwiz Stanekzai Yes Journal of Positive School Psychology 2023 7 Judge and Women's Judgement is one of the utmost important and fundamental subjects that has always been discussed among Islamic jurists, both traditional and contemporary... Created by jenyafrom the Noun Project Paper Link
القول بتعدد الواقعة في دفع تعرض الروایات دراسة تطبیقیة فی روایات صحیح البخاري Advocating the Multiplicity of Events to Resolve Narrative Conflicts an Applied Study in the Narrations of Sahih al-Bukhari
Contradiction Multiplicity of Events Narrations Applied Study Sahih al-Bukhari
Dr. Muhammad Naeem Jalily Yes Al-Azhār 2023 1 This study addressed the concept of advocating the multiplicity of events to resolve narrative conflicts, which is one of the reasons behind the presence of multiple narrations in the Prophetic Hadith... Created by jenyafrom the Noun Project Paper Link
أهمية القيم للحضارة تأسيسا واستمرارا
الحضارة، القیمة، القیم المطلقة، القیم الحضارة، تأسیس
Dr. Nabil Foly Mohammad Monji Yes Salam Academic Journal 2012 3 أھمية القيم الحضارية تأسيسً ا واستمرارً ا من البحوث المھمة، أوضح الكاتب في بداية البحث مفھوم القيم، ومفھوم الحضارة، وأن ھناك فرق ا بين القيم المطلقة والقيم الحضارية... Download
په اسلام کې دښځې سیاسي حقىق
ښځې، اسلام، سیاسی حقىقى، شىری، بیعت، جهاد
Dr. Abulbaqi Amin Yes Salam Academic Journal 2012 3 دغه ليکنه دښځو سياسی حقوق په عمومی ټکو کی تر غور لاندی نيسی، په پيل كي دسياست او د سياسي حقوقو اصطلاح تعريف شوې ده... Download
اسباب تغییر فتوا
فتوا، مفتی، مستفی، احکام اجتهادی، مصلحت
Mr. Abdul wadood Abid Yes Salam Academic Journal 2014 4 د فتوی د تغيير لاملونه ډيره مھمه او حساسه موضوع ده، ددی څيړنی په په پيل کی ليکوال د عنوان د وضاحت په ضمن کی بيلا بيل فقھی اصطلاحات تر څيړنی لاندی نيولي... Download
حدیث وجایگاه آن درهرات
حدیث، مدرسه هرات، راوی، منهج محدثین
Prof. Dr. Mohammad Ismail Labib Balkhi Yes Salam Academic Journal 2014 4 د ھرات جغرافيايی موقعيت او علمي اھميت، ھرات د حضرت عمر بن خطاب په خلافت کی د احمد بن قيس تميمی په لاس فتح شو، د حديثو پرمختګ دور پکی د دويمی پيړۍ څخه پيل شو... Download
د غربي تمدن نړیوال لرلید او په اسلامي نړۍ د هغه اغېزې - دویمه برخه
اسلامی تمدن، غربی تمدن، هیومانیزم، اګزیستانسالیزم، پرگماتیزم، پرسونالیزم
Dr. Misbahullah Abdulbaqi Yes Salam Academic Journal 2014 4 په دی برخه کی ليکوال کوښښ کړی چی ھغه لرليد، عقيده او يا ھم ارزښتونه په ګوته کړي چی غربي تمدن پری ولاړ دی، دا په حقيقت کی يو الحادي عقيده ده... Download
جایگاه امام ابوحنیفة درحدیث
امام ابو حنیفه، علم حدیث، مسانید، جرح و تعدیل، راویان ثقه
Prof. Dr. Mohammad Ismail Labib Balkhi Yes Salam Academic Journal 2014 5 شخصیت های علمی وفرهنگی اگر جوانب مختلف زندگی شان مورد تحقیق وارزیابی قرار نگیرد از یکطرف نسل جوان ومعاصر کشور از میراث فرهنگی کشور خویش غافل وبی خبر مانده Download
اکراه و نقش آن در رفع مسئولیت جزایی
اکراه، مسئولیت جزایی، اجبار، خطر، تهدید
Mr. Mohammad Rabi Nabizadah Yes Salam Academic Journal 2014 5 تحقیق حاضر به بررسی کلی اکراه به عنوان یکی از موانع مسئولیت جزایی می پردازد که مشتمل بر پنج مبحث می باشد... Download
الإتجاه العقلي في تفسیر القرآن الکریم The Rational Approach in the Interpretation of the Holy Quran
words: Direction Rational approach correct rational approach Deviant rational approach Interpretation Rational interpretation.
Mr. Mohammad Taher Qasemi Yes خیر الأمة 2023 2 The rational approach in interpreting the Holy Quran is a methodology that relies on reason, logic, and contemplation... Created by jenyafrom the Noun Project Paper Link
شناخت کلی جرایم کمپیوتری و انترنتی (جرایم مدرن)
جرایم کمپیوتری، انترنت، سرقت، کلاهبرداری، سایبر
Mr. Aminullah Waziri Yes Salam Academic Journal 2014 5 تحقیق حاضر پیرامون جرایم کمپیوتری و انترنتی به رشته تحریر درآمده است. این تحقیق در صدد شناخت جرایم مدرنی است که به وسیله کمپیوتر و انترنت در اکثریت کشورهای جهان اتفاق افتاده و همه روزه در حال گسترش می باشد... Download
سیستم های مروج اصول محاکمات جزائی
محاکمات جزایی، سیستم اتهامی، سیستم تفتیشی، کشف جرم، تعقیب دعوای جزایی
Mr. Mohammad Shafi Salehi Yes Salam Academic Journal 2014 5 در هر کشور و یا جامعه با توجه به خصوصیات مذهبی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، اخلاقی، موقیعت جغرافیائی و حتی آداب و رسوم و عنعنات تاریخی و ملی قواعد و قوانین به خصوص وجود دارد Download
د استبداد او استعمار پر ضد د سید جمال الدین افغانی مبارزه
استبداد، استعمال، سید جمال الدین افغانی، مبارزه
Dr. Misbahullah Abdulbaqi Yes Salam Academic Journal 2014 6 سید جمال الدین خپل ټول ژوند د استبداد او استعمار پر ضد په مبارزه او کوښښ کی تیر کړ، شاید د سید جمال الدین افغانی په ژوند کی تر ټولو څرګند او واضح خطوط همدا دوه وي... Download
په اسلام کې د ښځې مقام
ښځې، مقام، جاهليت، تقوی، حقوق
Dr. Rafiullah Ata Yes Salam Academic Journal 2014 6 هر چاته خپل حق ورسید، ښځه مور شوه، ښځه خور شوه، ښځه لور شوه، ښځه د ژوند ملګرې او خوږه میرمن شوه او په هیچ ډګر کې محرومه نه شوه... Download
الإصلاح السياسي عند الإمام محمد الغزالي
الإصلاح السياسي، العالم الإسلامي، الحاکم، الإستبداد، الشوری
Dr. Abulbaqi Amin Yes Salam Academic Journal 2014 6 الشيخ محمد الغزالي يعتبر من رواد الإصلاح السياسي في العالم الإسلامي بجدارة, وقد نظر لأوضاع العالم الإسلامي بنظرة ناقدة وفاصحة واستنكر الأوضاع المزرية... Download
ښه حکومت داری د معاصر سیاسی فکر په رڼا کی
ښه حکومت داری، سیاسی فکر، دیموکراسی، استبدادی تعامل، قانون
Dr. Misbahullah Abdulbaqi Yes Salam Academic Journal 2019 7 الحكم الراشد كما هو مهم للدول المتقدمة، فكذلك هو للدول النامية. ومن ناحية المحتوى تنظر إليه بعض المؤسسات الدولية بنظرة إقتصادية... Download
جایګاه حق صحت در نظام حقوقی افغانستان و اسلام
حق صحت، سلامت، قانون اساسی، محیط زیست سالم و خدمات صحی
Mr. Aminullah Waziri Yes Salam Academic Journal 2019 7 حق صحت، به عنوان یک حق ذاتی و اساسی، به این معناست که هر کس حق دارد تا به بالاترین معیار های سلامت فزیکی و روانی دستیابی داشته باشد ... Download
په اسلامی شریعت او قانون کې د حبس مشروعیت تاریخی بهیر موخې او اغیزي
حبس، مشروعیت، تعزیری جزا، تهذیب و اصلاح، قانون
Mr. Mustafa Hammas Yes Salam Academic Journal 2019 7 دا بحث یا څېړنه په څو مهمو او اړینو مضوعاتو شامله ده اویو لړ داسې مطالب په کې را غونډ شوی چې د حبس اړوند مفاهیم ، مشروعیت ، تاریخی بهیر ، او اغیزو په اړه د لوستونکو ذهنیت روښانه کوی Download
گوشه ای از ویژگی‌های جامعۀ مدنی در عصر پیامبر(صلی الله علیه وسلم)
عصر نبوی، جامعه مدنی، انصار، مهاجرین، عقیده
Prof. Abdul Ahad Muslim Yes Salam Academic Journal 2019 7 حضرت رسول گرامی (صلی الله علیه وسلم) از ابتداء بعثت خصوصاً در نخستین روزهای زندگی خویش در مدینه منوره در صدد آن بود تا یک جامعه نمونه و ممثل ارزشهای انسانی و اخلاقی را به میان آورد Download
جایگاه جیوپولیتیک افغانستان در روابط هند با آسیای میانه
جیوپولیتیک، آسیای میانه، جیواستراتیژیک، سیاست خارجی، الگوی دوستی منطقه ای
Mr. Mohammad Ghani Amar Yes Salam Academic Journal 2019 8 دورنمایی آینده سیاست بین الملل در قالب یک سناریوی آینده محور حکایت از انتقال قدرت به قاره آُسیا و گریز سیاست خارجی سیاست محور دولت ها به اقتصاد محوری دارد Download
جایگاه صحابه نزد اهل سنت و نقش ایشان در حفظ و روایت حدیث
صحابه، اهل سنت، حفظ حدیث، عصر فتنه
Mrs. Khalida Shafiq Yes Salam Academic Journal 2019 8 يعتبر الحديث النبوي الشريف ثاني مرجع في مجال التشريع للمسلمين بعد القران الكريم، حيث يرجعون إليه في جميع الأوقات و في كل خطب، وذلك من أجل معرفة حكم الشرع في ما يواجهونه من القضايا والنوازل من وقت لآخر.. Download
نبذة عن قراءات القرآن الكريم المختلفة
القرائة، قرآن الکریم، قراءات السبع، قراءات الثلاث، قراءات الصحیحة
Dr. fasihullah Abdulbaqi Yes Salam Academic Journal 2019 8 قرآن کریم د الله تعالی ورستی کتاب دی چې پر محمد صلی الله علیه وسلم نازل شوی دی، الله پاک اسلامي امت ته بی شمیره نعمتونه ورکړي دي... Download
شبکيي بازارموندنه د شریعت له نظره
شبکی بازارموندنه، اسلامی اخلاقیات، مباشره بازارموندنه، بیع، اباحت
Dr. Misbahullah Abdulbaqi Yes Salam Academic Journal 2020 9 د هر تجارت د ترويج لپاره بازار موندنه یوه اړتیا ده، مګر په اسلام کی ددی اړتیا پوره کول هم باید په هغه دائره کی سرته ورسیږي چی شرعي نصوصو د مسلمان لپاره ټاکلی ده... Download
عقل و جایگاه آن در اسلام
عقل، مقاصد شریعت، تکلیف، وحی، علوم سه گانه
Prof. Dr. Mohammad Ismail Labib Balkhi Yes Salam Academic Journal 2020 9 إن الإسلام هو دين الفطرة إلى جانب مواكبته الطبيعة البشرية مع إحترام غرائزها المختلفة؛ ‏الفطرية والعقلية والجسدية... Download
ابرقدرت‌ها چرا و چگونه جا عوض می کنند؟!
ابرقدرت ها، بلوک غرب، کپیتالیسم، بلوک شرق، کمونیسم
Mr. Said Alamuddin Asir Yes Salam Academic Journal 2020 9 در دهه اخیر قرن بیستم بعد از فروپاشی شوروی سابق به مثابه پیشقراول بلوک (شرق) کمونیستی، این برداشت تقویت گردید که امریکا- سردمدار بلوک غرب کپیتالیستی- یگانه ابرقدرت زمان ما خواهد بود... Download
جریمۀ تأخیر در اقساط بانکی
اقساط بانکی، جریمه، ضمانت اجرایی، معاملات اسلامی، سود بانکی
Ahmad Samady Yes Salam Academic Journal 2020 9 چون کشور ما از دیرباز رو به پیشرفت نهاده و زمینۀ سرمایه گذاری رو به رشد است، و از سوی دیگر تحقیقات مؤثر با رویکردهای اسلامی در نظام بانکی کم وجود دارد... Download
موضوعي تفسیر،پیژندنه،ارزښت ،او کړنلاره
موضوعی تفسیر، تفسیرپیژندنه، کړنلاره، أشباه او نظایر، اجمالی تفسیر
Dr. fasihullah Abdulbaqi Yes Salam Academic Journal 2020 10 فإن من أعظم العلوم التي صرفت إليه الهمم، علم كتاب الله المنزل على محمد صلى الله عليه ‏وسلم، إذ هو كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيـم حميد... Download
مقدمه دور دوم شماره 3 مجله علمی سلام
.....
Dr. Misbahullah Abdulbaqi Yes Salam Academic Journal 2023 13 د سلام پوهنتون علمي مجلې دا ګڼه په داسې حال کې د درنو لوستونکو مخ ته ږدو چې په افغانستان کې په بېلابېلو ډګرونو کې یو له بل څخه متفاوتې تجربې سرته رسېږي... Download
د افغانستان د بهرني اړیکو اړوند لومړيتوبونه په اوسنیو حالاتو کې
افغانستان، بهرني سیاست، خپلواکۍ ساتنه، اړوند لومړيتوبونه، د شرعي موازناتو
Dr. Misbahullah Abdulbaqi Yes Salam Academic Journal 2023 13 په دې لنډه مقاله کې د دې هڅه شوی چې په اوسنیو حالاتو کې د افغانستان د بهرني سیاست اړوند لومړیتوبونه وڅېړل شي... Download
د مبارک آیت { وَقَرنَ فِي بُيُوتِكُنَّ } راجح تفسیر
تفسیر راجح، مفهوم قرن، تبرج الجاهلیة، نصوص متشابه، ازواج مطهرات،
Dr. Muhammad Naeem Jalily Yes Salam Academic Journal 2023 13 په دې لنډه څېړنه کې د سورت احزاب د (۳۳) ایت د تفسیر په اړه د یوې ناسمې انګېرنې د سمونې هڅه شوی ده، یو شمېر هغه وګړي چې متشابه نصوص (کوم نصوص چې د یو څخه د زیاتو انګېرنو او تفسیرونو احتمال لري) د محکماتو او اسلامي امت د عامو علماو د اتفاقي دریځ په رڼا کې نه فهموي، دوی د دې مبارک ایت لومړی برخه {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ } د ایت د دویمې برخې څخه په مستقل ډول فهموي... Download
رقابت های غیر قانونی تجارتی و التزامات قانونی آنها
رقابت تجاری، رقابت غیرقانونی، التزامات قانونی، تاجر، تجارت
Ahmad Samady Yes Salam Academic Journal 2023 13 رقابت تجارتی؛ اعم از قانونی و غیر قانونی، یکی از موضوعات مهم و قابل بحث در حقوق تجارت است که از مزایای منحصر به فرد آن جوامع امروز مستفید می شوند... Download
د مصنوعي زیرکتیا د پدیدې سپړنه: افسانې، واقعیتونه او د ټیکنالوژیکي پرمختګونو بدلیدونکې منظره
مصنوعي زیرکتیا، د څېړنې ګټې، د څېړنې زیانونه، د ژبې ماډلونه، ټیکنالوژیکي پرمختګونه
Dr. Abdullah Sadiq Yes Salam Academic Journal 2023 13 د ټېکنالوژیکي پرمختګونو په لړ کې مصنوعي زیرکتیا یو د هغو لویو انکشافاتو څخه ده چې د نړۍ په سطحه په صنعتونو او عامه ژوند کې د یو لوی انقلابي بدلېدونکې پدیدې په توګه راڅرګنده شوه... Download
بررسی چگونگی اجرائات محاکم امارت اسلامی در قضایای مدنی در روشنایی فرامین و متحدالمآل ها
متحدالمآل، فرامین، وکیل مسخر، تبدیلی محاکم، دعاوی مدنی
Mr. Faizurrahman Nizami Yes Salam Academic Journal 2023 13 تأمین عدالت و احقاق حقوق شهروندان از جمله خصوصیات نظام اسلامی است که رسیدن به این حد جز با موجودیت عدالت در جامعه میسر نیست ... Download
بررسی وضعیت الوده گی هوای شهر کابل و ارتباط آن با تغییر اقلیم
آلودگی هوا، PM2.5، PM10، مواد فسیلی، گازهای گلخانه‌یی.
Dr. Mohammad Qasim Seddeqy Yes Salam Academic Journal 2023 13 آلودگی هوا زندگی و سیستم تنقسی انسان را متأثر ساخته و تأثیر آن بر تغییر اقلیم محسوس می باشد. وضعیت هوای کابل در دهه‌ی اخیر - بخصوص در ایام زمستان - خیلی آلوده تلقی گردیده که سبب مرگ و میر افراد – به ویژه کودکان وکهن‌سالان - شده و تغییر اقلیم را تشدید بخشیده است Download
مشروعیت بیمه از دیدگاه فقه و ماهیت حقوقی آن
بیمه‌کننده، بیمه شونده، موضوع بیمه، مشروعیت فقهی، ماهیت حقوقی بیمه
Mr. Parwiz Stanekzai Yes Salam Academic Journal 2023 13 بیمه ساز و کاری مالی است که برای محافظت از چیزی در برابر خطرات مالی و اقتصادی به کاری برده می‌شود. هدف اصلی بیمه جبران خسارت‌های مالی و پوشش هزینه‌های غیرمنتظره در صورت وقوع واقعه ناخواسته‌ای مانند حادثه یا آتش‌سوزی است... Download
غرس سیخ در کانکریت؛ روش های علمی و تجارب عملی
غرس سیخ، چسپ اپوکسی، اتصال میخانیکی، مهار میخانیکی
Mr. Mokhtar Ahmad Masoomi Yes Salam Academic Journal 2023 13 مقاله هذا را که شما مرور می نمائید نتیجه تحقیقی است که روی (غرس سیخ در عناصر کانکریتی ساختمان "پایه ها و تهداب ها") صورت گرفته است... Download
د پیسو په ارزښت کې بدلون اود پورونو په ادا کولوکې یې اغیزې
پیسو، تبادلات، نسیه، بانکنوټ، کساد او انقطاع، تغير النقود
Mr. Mohammad Asif Kochai Yes Salam Academic Journal 2023 13 څرنګه چې په حاضر وخت کې په پیسوکې د ارزښت له پلوه بدلون زیات پیښیږي او اغیزې یې په افرادو او ټولنو نیغ په نیغه شته دی... Download
كيفية الانتفاع بمياه النهر الدولي في الفقه الإسلامي والقانون الدولي (دراسة فقهية وقانونية مقارنة
Dr. Mohammad Akbar Zahid Yes Peshawar Islamicus 2023 1 The usage of Water of International River is one of the most important topics that is widely discussed these days, indeed, water is a very important component for the survival of beings on earth and an essential substance on which the lives of all creatures including human... Created by jenyafrom the Noun Project Paper Link
Globalization and the Position of Indigenous Cultures and National Sovereignty in the Third World
Globalization Indigenous Cultures National Sovereignty Third World
Mr. Mohammad Karim Jebran Yes International Journal of Research and Analytical Reviews (IJRAR) 2023 4 Globalization is defined as a complex process that leads to increased interconnectedness among societies and nations. Today, as a result of globalization, international relations have expanded. Created by jenyafrom the Noun Project Paper Link
Time Review and Its Effects on the Legal Systems of Afghanistan and Iran
Possession Prescription Deadline Extinguishment of Rights by Prescription Acquisition of Rights by Prescription Suspension of Prescription Interruption of Prescription.
Mr. Mohammad Yasin Mutawakel Yes Journal of Islamic Civilization and Culture (JICC) 2023 2 The most significant and recent effect of possession is the acquisition of real rights. Ownership through possession is attained over time in immovable properties... Created by jenyafrom the Noun Project Paper Link
تعویض أضرار تأخیر الدفع فی النظام القانونی لأفغانستان و إیران و الفقه
Damages Delay in Payment Usury Contractual Liability Obligation Penal Damages.
Mr. Mohammad Yasin Mutawakel Yes JIBAS (The International Journal of Islamic Business, Administration and Social Sciences) 2023 2 Entering into a contract brings about consequences, and both parties are obligated to abide by its terms and implications... Created by jenyafrom the Noun Project Paper Link
Student Research

Salam University always encourages students to do academic research, and write articles in academic fields and social and cultural issues. Thus, Salam University has established Salam Research Center to publish students' articles in national and international journals.

Salam Research Center has established a journal called "Payam Salam".  This Journal is published several times a year, and only students’ articles are published in it.  In addition, students’ articles are also accessible on Salam website.