" نقش انگیزه در فعالیت جوانان"

مؤرخ 1401 – 7 – 6 هـ ش برنامه تحت عنوان" نقش انگیزه در فعالیت جوانان" توسط محترم داکتر جمشید رسا یک تن از کادر های جوان کشور، با هماهنگی انجمن محصلان پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون سلام، در تالار کانفرانس های پوهنتون سلام برای اشتراک کنندگان تقدیم گردید.
در آغاز محترم استاد دکتور مصباح الله عبدالباقی رئیس محترم پوهنتون سلام ضمن بیان سخنان عالمانه شان به مهمانان برنامه خیر مقدم عرض نمودند.
به تعقیب آن محترم داکتر جمشید رسا مهمان و تقدیم کننده برنامه، پیرامون موضوع به ایراد سخن پرداخته راجع به چیستی، ماهیت، اهمیت انگیزه و نقش انگیزه در جهت دهی زندگی و رسیدن به موفقیت برای جوانان بحث های همه جانبه نمودند که این سخنان استقبال گرم و تشویق حاضرین را به همراه داشت.
سپس محترم استاد احمد صمدی رئیس پوهنځی حقوق و علوم سیاسی بعد از ایراد سخنان لازمه برای حضار، تقدیر نامه که از طرف ریاست پوهنتون برای مهمان گرامی برنامه در نظر گرفته شده بود را اهدأ نمودند.
در اخیر برنامه با دعائیه محترم استاد احمد صمدی پایان یافت.