نتایج امتحان کانکورمتفرقه سمستر بهاری سال 1397

پوهنتون سلام

معاونیت علمی

مدیریت عمومی امور محصلان

پوهنځی ( حقوق و علوم سیاسی)

لست کامیابان امتحان کانکور متفرقه دورهژدهم فارغان صنوف ( 12 )  مورخ  1397/1/20

وخت دیپارتمنت رول نمبر ولایت ولدیت ولد اسم شماره 
شبانه قضاء و څارنوالی 195 کابل حبیب الرحمن حضرت اسلام فرهاد 1
شبانه قضاء و څارنوالی 145 کابل گلاب الدین عزیز الدین رازالدین 2
شبانه قضاء و څارنوالی 157 کنر صالح محمد اختر محمد جاوید احمد 3
شبانه قضاء و څارنوالی 159 پنجشیر کمال الدین محمد رضوان محمد امان 4
شبانه قضاء و څارنوالی 172 کاپیسا میر احمد الله میر آقا امان الله 5
شبانه قضاء و څارنوالی 148 قندهار عبدالغفار عبدالغنی عبدالروف 6
شبانه قضاء و څارنوالی 103 لوگر شیر احمد جو محمد فرید احمد 7
شبانه قضاء و څارنوالی 201 کابل الیاس الدین زلگی حسیب الله 8
شبانه قضاء و څارنوالی 199 وردک محمد ولی فضل الربی محمد فهیم 9
شبانه قضاء و څارنوالی 198 کابل محمد جان رسول جان فایز 10

پوهنتون سلام

معاونیت علمی

مدیریت عمومی امور محصلان

پوهنځی ( حقوق و علوم سیاسی)

لست کامیابان امتحان کانکورمتفرقه دورهژدهم فارغان صنوف ( 12 )  مورخ  1397/1/20

وخت دیپارتمنت رول نمبر ولایت ولدیت ولد اسم شماره 
صباحی قضاء و څارنوالی 153 کابل حاجی عبدالشکور عبدالرشید عبدالحسیب 1
صباحی قضاء و څارنوالی 147 ننگرهار حاجی قیوم کریم الله نیکمل 2
صباحی قضاء و څارنوالی 152 کاپیسا بهادر خان شجاع الدین حامد 3
صباحی قضاء و څارنوالی 144 هرات میرزا سخی داد خلیل الله محمد ابراهیم 4
صباحی قضاء و څارنوالی 179 کابل حاجی معصوم سیف الدین عبدالله 5
صباحی قضاء و څارنوالی 171 کندز حاجی کوکنار عبدالقادر محمد شریف 6
صباحی قضاء و څارنوالی 151 ننگرهار مجیب الله ذکریا شیراز 7
صباحی قضاء و څارنوالی 200 کابل خلیل الله نقیب الله عبدالله 8
صباحی قضاء و څارنوالی 156 بغلان غلام محی الدین فرید احمد محراب الدین 9
صباحی قضاء و څارنوالی   کابل امان الله عبدالله عبادالله 10
صباحی قضاء و څارنوالی 162 پنجشیر قباد خان عبدالسمیع نجیب الله 11
صباحی قضاء و څارنوالی 185 کابل میا گل نورگل عجب گل 12
صباحی قضاء و څارنوالی 192 پروان محمد حسن محمد نصیر منصور 13
صباحی قضاء و څارنوالی 165 ننگرهار مولوی فضل الرحمن مولانا جلاالدین منهاج الدین 14
صباحی قضاء و څارنوالی 188 لغمان ولی محمد حیات الله ولی الله 15
صباحی قضاء و څارنوالی 168 پروان محمد انور رستم خان فردین 16

پوهنتون سلام

معاونیت علمی

مدیریت عمومی امور محصلان

پوهنځی ( حقوق و علوم سیاسی)

لست کامیابان امتحان کانکورمتفرقه دورهژدهم فارغان صنوف ( 12 )  مورخ  1397/1/20
 

وقت دیپارتمنت رول نمبر ولایت ولدیت ولد اسم شماره 
صباحی قضاء و څارنوالی 181 پروان محمد حسن آقا شیرین فرشته 1
صباحی قضاء و څارنوالی 169 پروان صوفی محمد آقا شیرین سوسن 2
صباحی قضاء و څارنوالی 151 وردک امان الله یار محمد اریانا 3
صباحی قضاء و څارنوالی 201 کابل عبدالعلی سمیع الدین مرسل 4
صباحی قضاء و څارنوالی 149 کابل گل داد عبدالقادر عاطفه 5
صباحی قضاء و څارنوالی 161 غزنی عبدالسلام غلام بهاؤالدین سوسن 6
صباحی قضاء و څارنوالی 166 کابل حاجی عبدالصمد عبدالفتاح سلما 7
صباحی قضاء و څارنوالی 174 کابل محمد عثمان علی محمد سوما 8
صباحی قضاء و څارنوالی 151 کابل محمد حکیم محمد طاهر اسما 9
صباحی قضاء و څارنوالی 177 کابل عبدالغفور نجیب الله مروه 10
صباحی قضاء و څارنوالی 170 کندز خدا یار عبدالقدوس تهمینه 11

 

پوهنتون سلام

معاونیت علمی

مدیریت عمومی امور محصلان

پوهنځی ( حقوق و علوم سیاسی)

لست کامیابان امتحان کانکورمتفرقه دورهژدهم فارغان صنوف ( 12 )  مورخ  1397/1/20

وقت دیپارتمنت رول نمبر ولایت ولدیت ولد اسم شماره 
صباحی علوم سیاسی 191 کابل محمد عظیم بادار سودابه 1
صباحی علوم سیاسی 154 پنجشیر محمد اکبر نجابت خان آسیه 2
صباحی علوم سیاسی 197 کابل محمد آصف محمد انور صنم 3
صباحی علوم سیاسی 178 لغمان عبدالحبیب عبدالغنی شبنم 4
صباحی علوم سیاسی 142 خوست شیر محمد محمد عمر مریم 5
صباحی علوم سیاسی 179 لغمان عبدالحبیب عبدالمالک وحیده 6
صباحی علوم سیاسی 167 کابل خواجه محمد حنیف خواجه زمری زحل 7
صباحی علوم سیاسی 185 کابل حاجی عبدالاحمد حاجی عبدالعلی مدینه 8
صباحی علوم سیاسی 186 کابل احمد عبدالرحیم مریم 9

پوهنتون سلام

معاونیت علمی

مدیریت عمومی امور محصلان

پوهنځی ( حقوق و علوم سیاسی)

لست  کامیابان امتحان کانکورمتفرقه دورهژدهم فارغان صنوف ( 12 )  مورخ  20/1/1397

وقت دیپارتمنت رول نمبر ولایت ولدیت ولد اسم شماره 
شبانه علوم سیاسی 190 کابل عبدالستار سید عبدالقادر سید حسیب الله 1
شبانه علوم سیاسی 164 کابل محمد رسول عبدالغیاث احمد سهیل 2
شبانه علوم سیاسی 163 کابل محمد رسول عبدالصبور عبدالولید 3
شبانه علوم سیاسی 195 کابل عبدالغفور عبدالاحد مزمل 4
شبانه علوم سیاسی 189 کابل عبدالباقی عبدالحق محمد زاهد 5
شبانه علوم سیاسی 173 کاپیسا عبدالنبی محمد رفیق محمد فهیم 6
شبانه علوم سیاسی 182 پکتیا حاجی محمد حسن حاجی عبدالله صدام 7
شبانه علوم سیاسی 187 خوست حاجی کیمیا گل حاجی حمید شفیق الله 8
شبانه علوم سیاسی 196 کندز اچکزی اسدالله بریالی 9
شبانه علوم سیاسی 160 پنجشیر عبدالرسول عبدالحفیظ محمد مسعود 10
شبانه علوم سیاسی 202 تخار نور احمد عزت الله شفیق الله 11


Men's high value comes from the appearance of rolex replica uk high demand for their own management. They have a breitling replica thin dress, a strip of flesh, seemingly casual but actually in the details reflect the high quality of the omega replica dress. With some exquisite accessories to decorate, whether or tie clip are carefully considered cufflinks on the election, is a piece of men's replica rolex watches sublimation of the whole shape, reflecting the unique personality and high taste.