لست کامیابان امتحان کانکوردورهفده هم
پوهنتون سلام
               معاونیت علمی              
            مدیریت عمومی امور محصلان               
   لست کامیابان  کانکور دور هفده هم پوهنحی انجینری  فارغان صنف دوازدهم تاریخ 27 اسد سال 1396      
   شماره شهرت ولایت وقت ملاحظات
        اسم          ولد       ولدیت
۱ محمد هلال عبدالعظیم محمد خطاب پروان روزانه  
۲ زبیر احمد محمد یوسف محمد حسین بغلان روزانه  
۳ محمد میلاد محد آکف محمد آصف کابل روزانه  
۴ رحمت شاه محمد شاه دوست محمد   روزانه  
۵ نقیب الله محمد الرحمن مرادو پکتیا روزانه  
۶ صدام عنایت الله عبدالحمد   روزانه  
۷ سلیمان عبدالعزیز عبدالقادر   روزانه  
۸ نوید الله محمد اکرم هزاره بیک بدخشان روزانه  
۹ عبدالمجید میا خیل قطب الدین پروان روزانه  
۱۰ احمد ندیم محمد کریم  محمد کبیر کاپیسا روزانه  
۱۱ ایمل حاجی عبدالباری احمد جان هلمند روزانه  
۱۲ نقیب الله عبدالبصیر ملک سید احمد   روزانه  
۱۳ عبدالمجیب عبدالغفور عبدالغفار کابل روزانه  
۱۴ عبدالجمیل عبدالجلیل عبدالحسان کابل روزانه  
۱۵ هارون تاج محمد عزیز محمد پنجشیر روزانه  
۱۶ مجیب الامین نورالامین محمد هاشم غزنی روزانه  
۱۷ سمیع الله الله مراد حاجی امیر سمنگان روزانه  
۱۸ سجاد  محمد اسمعیل محمد ابراهیم کابل روزانه  
۱۹ جاهد رواج الدین شمس الدین بدخشان روزانه  
۲۰ محمد نسیم محمد صواب عبدالوهاب ننگرهار روزانه  
۲۱ محمد امین محمد نصیر الف محمد فاریاب روزانه  
۲۲ ذکرالله محمد اسمعیل   کابل روزانه  
۲۳ احمد فیصل عبدالهادی عبدالقدوس کابل روزانه  
۲۴ سید نجیم سید نجیب الله سید احمد کابل شبانه  
۲۵ محمد آغا سکندر خان محمد حیدر پنجشیر شبانه  
۲۶ شمس الحق محمد ابراهیم محمد اسرایل کاپیسا شبانه  
۲۷ ذکرالله خانملا محمد ابراهیم کابل شبانه  
۲۸ فرهاد محمد حفیظ محمد نعیم لوگر شبانه  
۲۹ الهام الدین سراج الدین حاجی میرزا شاه سمنگان شبانه  
۳۰ احمد رشاد حیات الله قدرت الله کابل شبانه  
۳۱ ذبیح الله غلام یحیی محمد عیسی بغلان شبانه  
۳۲ وطنیار الله محمد گل دوست کابل شبانه  
۳۳ محب احمد غلام احمد غلام علی کابل شبانه  
۳۴ عبدالرحمن محمد امین محمد نبی ننگرهار شبانه  
۳۵ عبدالله عبدالمعروف بسم الله کاپیسا شبانه  
۳۶ شفیع الله علی مراد حاجی امیر سمنگان شبانه  
۳۷ عبدالوکیل عبدالبسیط محمد عزیز پنجشیر شبانه  
۳۸ پرویز عبدالستار عبدرازق   شبانه  
۳۹ سید احمد سلطان احمد محمد عظیم   شبانه  
۴۰ عابد محمد کریم  عبدالوکیل کاپیسا شبانه  
۴۱ شمالی خان حیدر محمد الماس الدین کابل شبانه  
۴۲ وسیم الله محمد طاوس خان عبدالعزیز کاپیسا شبانه  
۴۳ متین پشتونخیل محمد بهرام پکتیا شبانه  
۴۴ احمد فرهاد عبدالباقی عبدالواحد کابل شبانه  
۴۵ مسیح الله عبدالقدوس عبدالوهاب بدخشان شبانه  
۴۶ احمد داریوش حشمت الله سید محمد پنجشیر    
۴۷ امین الله رحمت الله محمد امین      
۴۸ احمد نوید محمد نعیم محمد صابر لوگر    

Men's high value comes from the appearance of rolex replica uk high demand for their own management. They have a breitling replica thin dress, a strip of flesh, seemingly casual but actually in the details reflect the high quality of the omega replica dress. With some exquisite accessories to decorate, whether or tie clip are carefully considered cufflinks on the election, is a piece of men's replica rolex watches sublimation of the whole shape, reflecting the unique personality and high taste.