شرایط شمولیت در پوهنځی انجنیری

-9 - شرایط شمولیت در پوهنځی انجنیری:

در پوهنځی انجینیری فارغان صنوف 12 لیسه های مرکز و ولایات افغانستان بعد از شرکت در امتحان کانکور که در حضورهیت وزارت تحصیلات عالی اخذ می شود نظر به نمرات معیاری بعد از مراحل ذیل شامل پوهنځی انجینیری میگردند.

 

1.      داشتن تذکره تابعیت اقغانی و یا پاسپورت

2.      سند فراغت صنف دوازدهم که توسط وزارت معارف تصدیق شده باشد

3.      داشتن جدول نمرات صنف دهم  یازدهم و دوازدهم که توسط وزارت معارف تصدیق شده باشد

4.      خانه پری فورمه مخصوص پوهنتون سلام و بدست اوردن کارت امتحان کانکور

کامیاب شدن در امتحان کانکور پوهنتون سلام


Men's high value comes from the appearance of rolex replica uk high demand for their own management. They have a breitling replica thin dress, a strip of flesh, seemingly casual but actually in the details reflect the high quality of the omega replica dress. With some exquisite accessories to decorate, whether or tie clip are carefully considered cufflinks on the election, is a piece of men's replica rolex watches sublimation of the whole shape, reflecting the unique personality and high taste.