شرایط شمولیت در پوهنځی انجنیری

-9 - شرایط شمولیت در پوهنځی انجنیری:

در پوهنځی انجینیری فارغان صنوف 12 لیسه های مرکز و ولایات افغانستان بعد از شرکت در امتحان کانکور که در حضورهیت وزارت تحصیلات عالی اخذ می شود نظر به نمرات معیاری بعد از مراحل ذیل شامل پوهنځی انجینیری میگردند.

 

1.      داشتن تذکره تابعیت اقغانی و یا پاسپورت

2.      سند فراغت صنف دوازدهم که توسط وزارت معارف تصدیق شده باشد

3.      داشتن جدول نمرات صنف دهم  یازدهم و دوازدهم که توسط وزارت معارف تصدیق شده باشد

4.      خانه پری فورمه مخصوص پوهنتون سلام و بدست اوردن کارت امتحان کانکور

کامیاب شدن در امتحان کانکور پوهنتون سلام