انجینیری ساختمانی

انجینیری ساختمانی:
انجینیری ساختمانی یك رشته تخصصی و مسلکی انجینیری بوده که  با دیزاین اعمار ساختمان و حفظ ومراقبت زیر بنا ها سرو كار داشته و خدمات عام المنفعه شامل ساختمان های تعمیراتی تجارتی و صنعتی، سركها، میدان های هوایی، پل ها، راه آهن، كانالها، بند ها، بندر ها، ساختمان تونل ها و امور محیط زیست مانند (دستگاه تصفیه آب و فاضلاب، شبکه جمع آوری فاظلاب، شبکه آبرسانی و آبیاری) وغیره را ارایه می نماید. دیپارتمنت انجینیری سیول (ساختمانی) بحیث یک رشتۀ پوهنځی انجینیری در پوهنتون سلام در سال 1388 هجری شمسی تاسیس گردیده و در آن وقت دومین پوهنځی انجینیری خصوصی در سطح مملکت بود، و با امکانات وسیع به اساس نیاز مندیهای کشور  تاسیس گردید که در سطح کشور از شهرت بسیار بالا برخوردار است.

کریکولم موجود دیپارتمنت انجینیری سیول (ساختمانی) بازنگری شده و یک کریکولم معیاری وطبق نیاز جامعه درساحه ساختمانی انجینیری میباشد. دراین کریکولم 165 کریدات در هشت سمستر همراه با دو ماه دوره کارهای عملی در پروژه ها شامل می باشد. مفردات هر مضمون مطابق ضرورت انجینیری ساختمانی در بخش اکادمیک تهیه شده و درشروع هر سمستر به استاد مربوطه مضمون داده می شود. استاد مکلف است، تا دروس خویش را مطابق مفردات مضمون پیش ببرد. برای تدریس و تطبیق این کریکولم، دیپارتمنت سیول (ساختمانی) پوهنځی انجینیری، اعضای کادر علمی دارد.

دیپارتمنت سیول (ساختمانی) پوهنځی انجینیری سعی می نماید تا روش بهتری را برای تدریس انتخاب نمایند تا جوابگوی نیازمندیهای مسایل مهم مانند جهانی شدن، انكشاف  تكنالو‍ژی، حل مسایل در سرحدات رشتوی و غیره باشد. تغییرات كه در مسلك ساختمانی انجینیری  آورده می شود، باید در آن صحت، رفاه و مسایل مصونیت مردم در نظر گرفته شود.  

فارغین دیپارتمنت ساختمانی پوهنځی انجینیری برای تخصص می توانند كه در یكی از رشته های ذیل انجینیری تحصیل نمایند:

1.     انجینیری دیزاین ساختمانی ها (Structural Design Engineering)

2.     مدیریت انجینیری ساختمانی (Construction management Engineering)

3.     انجینیری سرک سازی و ترانسپورتیشن (Transportation Engineering)

4.     انجینیری هایدرولیک (Hydraulic  Engineering)

5.     انجینیری جیوتخنیک (Geo Technical Engineering)

6.     انجینیری محیط زیست (Environmental Engineering)

تمام رشته های فوق یکی از رشته های فرعی انجینیری سیول (ساختمانی) محسوب می شود:

1- انجینیری دیزاین ساختمان ها (Structural Design Engineering):

انجینیری دیزاین ساختمان ها، زیر بنا ها را مطابق قرن 21 دیزاین و تحلیل می نمایند. انجینیران دیزاین ساختمان ها برداشت مقاومت و عملکرد ساختمان های مختلف مثل دیزان تعمیرات، تونل ها، دیوار های استنادی و بخش های دیگر ساختمان های مشابه را دیزاین و تحلیل میتوانند.

2- مدیریت انجینیری ساختمانی (Construction management  Engineering):

انجینیران ساختمانی به خاطر رونق یک دنیای بهتر،  پلان گذاری و مدیریت ساختمانها مانند تعمیرات، شاهراها، پل ها، میدان های هوایی، خطوط آهن، بند ها و ذخایر منابع مختلف همکاری می نمایند. اعمار چنین پروژه ها نیاز به دانش اسساسات مدیرت انجینیری و پروسه های تجارتی، روش های اقتصادی و انسانی دارد. انجینیران مدیریت ساختمانی به خاطر اعمار ساختمانها همرای برآورد، تهیه مواد، انتخاب وسایل آن و به کار انداختن دانش ساینس و انجینیری گماشته می شوند.

3- انجینیری سرک سازی  و ترانسپورتیشن (Transportation Engineering)

انجینیران سرکسازی و ترانسپورت، شاهراه ها، میدان های هوایی، خطوط آهن و راه های ترانزیتی عامه را دیزاین و اعمار می نمایند. هدف اصلی ایشان تامین حمل و نقل مطمئین برای مردم و کالای تجارتی می باشد. تحقیقات در رشته ترانسپورتشن، سرک سازی، شامل دیزاین و فعالیت های مانند عبور و کنترول ترافیک، تحلیل احتیاجات مردم، پلان گذاری در ارتباط به آن و کار های مربوطه به امور اقتصادی، مالی، سیستم های جاده سازی و اداره آن باشد.

4- انجینیری هایدرولیک (Hydraulic Engineering):

انجینیری هایدرولیک به خاطر جلوگیری از سیلابها، تهیه آب برای شهر ها، آبیاری، حفظ سواحل، اداره و آب گردان بیشترین استفاده را دارد. در رشته مسلک هایدرولیک ضرورت به مطالعۀ خصوصیات، توزیع و دوران آب به روی زمین، مطالعات خاک، مطالعات سنگ های زیر زمین ومطالعات اتموسفیر می باشد. انجینیری هایدرولیک دیزاین پروژه های آبیاری، دیزاین ساختمان های آبی و دیگر ساختمان های مشابه  آن را دیزاین و تحلیل می نمایند.

5- انجینیری جیو تخنیک (Geotechnical Engineering):

بند ها، پر کاری ها و سطوح مایل ممولآ از خاک زمین ساخته می شوند. انجینیری جیو تخنیک یک شاخه از انجینیری بوده، و جهت مطالعه، تحلیل، دیزاین و اعمار تهدابها، سطوح مایل، ساختمان های استنادی و دیگر سیستم های که از خاک و سنگ ساخته شده اند مورد استفاده قرار می گیرد. تحقیقات این رشته در ذات خود از پرابلم های جیو تخنیک چه تحلیلی و چه عددی تا مودل ساختمانی، مودل تجربوی و تحقیق مرتبط به دیزاین میرسد. از نظر تاریخ گروپ های جیو تخنیک یک تعادل دوامدار را بین تحقیق تیوری، تجربوی و دیزاینی برقرار نموده اند و این روش تا امروز باقی مانده است.

6- انجینیری محیط زیست (Environmental l Engineering)

انجینیری محیط زیست بخاطر حفظ کره زمین فعالیت می نماید. مهارت های انجینیری محیط زیست به خاطر استفاده درست از منابع کره زمین حائز اهمیت است. انجینیری محیط زیست در بخش های دیزاین، جمع آوری و تصفیه فاضلاب، انتقال و شبکه وتصفیه آب آشامیدنی و آبیاری، جمع آوری و دفن مواد زائد، آلودگی هوا، حفظ منابع طبیعی، اقلیم و اتموسفیر  فعالیت میکند


Men's high value comes from the appearance of rolex replica uk high demand for their own management. They have a breitling replica thin dress, a strip of flesh, seemingly casual but actually in the details reflect the high quality of the omega replica dress. With some exquisite accessories to decorate, whether or tie clip are carefully considered cufflinks on the election, is a piece of men's replica rolex watches sublimation of the whole shape, reflecting the unique personality and high taste.