لست کامیابان امتحان کانکوردورهفده هم

شماره نوم ولد ولديت ولایت  وخت
۱ امید میرحبیب خان خان   شبانه
۲ محمد عمر فاروق سحر ګل ننګرهار صبحانه
۳ محمد عمر زرین ګل محمد کابل صبحانه
۴ فرهاد محمد قاسم محمد آصف وردګ صبحانه
۵ سیف الله عبدالله معاذ الدین پروان صبحانه
۶ نثاراحمد صالح محمد میرزا محمد کندز شبانه
۷ مجیب الله نجیب الله حبیب الله کابل صبحانه
۸ فرهاد عبدالواحد خان غلام سرور خان وردګ شبانه
۹ محمد قاهر فضل الدین میراجی پنجشیر شبانه
۱۰ محمد توفیق آقا ګل رحیم داد پروان شبانه
۱۱ صفت الله سحر ګل جان میر پروان شبانه
۱۲ ولید شینواری عبدالقدیر محمد امین ننګرهار صبحانه
۱۳ ادریس میرآقا محمد قسیم کاپیسا شبانه
۱۴ صبغت الله برکت الله سلیم ګلا جان ننګرهار صبحانه
۱۵ محمد ابرار زرګل لالا بغلان صبحانه
۱۶ خالد احمد سید احمد نور احمد ننګرهار شبانه
۱۷ عبدالغفور عبدالعلیم عبدالحکیم غزنی شبانه
۱۸ عبدالاحمد عبدالسلام محمد شاه وردګ شبانه
۱۹ هدایت الله عبدالصدیق قربان محمد  تخار شبانه
۲۰ شفیع الله مطیع الله فضل الرحیم ننګرهار صبحانه
۲۱ محمد عثمان محمد نادر محمد صدیق کابل صبحانه
۲۲ امام الدین قلم الدین معراج الدین پروان صبحانه
۲۳ حبیب الله سید حسین علی محمد  کنر صبحانه
۲۴ احمد عبدالغفور عبدالمجید فراه شبانه
۲۵ شاه محمد دین محمد ګل محمد کابل شبانه
۲۶ حمیدالله سعادت خان سید عمر وردګ شبانه
۲۷ رحیم الله محمد عارف عبدالرزاق غزنی شبانه
۲۸ ضیاء الحق ولی محمد محمد میر بغلان صبحانه
۲۹ محمد حنیف محمد عارف محمد عمر کندز شبانه
۳۰
فیصل محمد نواب محمد ابراهیم لغمان شبانه

شماره نوم ولد ولديت ولایت  وخت
۱ مینه میرمحمود میرافغان کابل صبحانه
۲ سما احمد ذکریا محمد عثمان کابل صبحانه
۳ لیمه الفت الله مرتضی ننګرهار صبحانه
۴ مرسل عبدالجلیل عبدالشهید تخار صبحانه
۵ رشمین میرمحمود میرافغان کابل صبحانه
۶ علیه عبدالمطلب عبدالمجید تخار صبحانه
۷ لیمه پایاب حامد محمد کریم لوګر صبحانه
۸ مدینه محمد ولی شیرګل خان کابل صبحانه
۹ مسلمه احمد راتب محمد سرور کابل صبحانه
۱۰ ثریا غازی عبدالجمیل لغمان صبحانه
۱۱ حسنا قیام الدین محمد صدیق کابل صبحانه

شماره نوم ولد ولديت   وخت
ولایت 
۱ فریبا سید فقیر سید شیرافګن کندز صبحانه
۲ ثریا طوره باز خان شمس الدین کابل صبحانه
نسبت عدم موجودیت صنف از محصلات فوق معذرت خواسته میشود

شماره نوم ولد ولديت   وخت
ولایت 
۱ ریحان الدین صدرالدین قلم الدین لغمان شبانه
۲ نوروز محمد عظیم محمد حسین پنجشیر شبانه

Men's high value comes from the appearance of rolex replica uk high demand for their own management. They have a breitling replica thin dress, a strip of flesh, seemingly casual but actually in the details reflect the high quality of the omega replica dress. With some exquisite accessories to decorate, whether or tie clip are carefully considered cufflinks on the election, is a piece of men's replica rolex watches sublimation of the whole shape, reflecting the unique personality and high taste.