نتایج امتحان کانکورمتفرقه سمستر بهاری سال 1397

پوهنتون سلام

معاونیت علمی

مدیریت عمومی امور محصلان

پوهنځی ( شرعیات)

لست کامیابان امتحان کانکور متفرقه دورهژدهم فارغان صنوف(12) تاریخ   1397/01/20

شماره اسم ولد ولدیت ولایت رول نمر ديپارتمنت وقت
1 محبوب غلام فاروق محمدبرات کابل ۶۱۲ فقه وقانون صبح
2 ثاقب الرحمن شمس الرحمن دوست محمد لوګر ۵۵۴ فقه وقانون صبح
3 محمد تقی محمدجان جان محمد بامیان ۵۹۴ فقه وقانون صبح
4 سبحان الله احسان الله محمدشریف کنر ۵۵۹ فقه وقانون صبح
5 وحیدرحمانی محمدامین عبدالرحمن سرپل ۶۳۶ فقه وقانون صبح
6 عبادالله رحمت الله حاجی میرهزار پنجشیر ۵۵۵ فقه وقانون صبح
7 عتیق الله عطاء الله فیض محمد لوګر ۶۵۵ فقه وقانون صبح
8 محمداکبر محمدحسن محمدامین کابل ۶۵۰ فقه وقانون صبح
9 ادریس فریداحمد غلام محی الدین بغلان ۵۷۸ فقه وقانون صبح
10 محمدنسیم محمدیاسین محمداسلام کابل ۶۶۶ فقه وقانون صبح
11 محمدایوب جمعه خان سهراب تخار ۵۷۶ فقه وقانون صبح
12 محمدمصور محمدحامد محمدظریف کابل ۶۰۲ فقه وقانون صبح
13 محمدحسین محمدرضا محمدحسین بدخشان ۵۷۲ فقه وقانون صبح
14 فرهاد غلام حبیب محمدحسن پنجشیر ۵۹۹ فقه وقانون صبح
15 عبدالجلیل عبدالکریم عبدالوهاب پنجشیر ۶۶۵ فقه وقانون صبح
16 عبیدالله آرزومراد تغلی مراد سمنګان ۶۷۷ فقه وقانون صبح

پوهنتون سلام

معاونیت علمی

مدیریت عمومی امور محصلان

پوهنځی ( شرعیات)

لست کامیابان امتحان کانکور متفرقه دورهژدهم فارغان صنوف(12) تاریخ   1397/01/20

شماره اسم ولد ولدیت ولایت رول نمر ديپارتمنت وقت
1 ذبیح الله عبدالحمید علی محمد کابل ۶۶۲ فقه وقانون شام
2 صمیم احمد مختاراحمد میراحمد کابل ۵۷۷ فقه وقانون شام
3 مصور حامد خیرمحمد پنجشیر ۵۹۵ فقه وقانون شام
4 احمدالله حاجی اسدالله عبدالله کابل ۶۱۰ فقه وقانون شام
5 نویدالله غلام فاروق غلام حضرت بغلان ۶۸۳ فقه وقانون شام
6 عبدالغیور امان الله مراد محمد بغلان ۵۴۹ فقه وقانون شام
7 محمدایوب محمدعارف عرب خان کنر ۶۳۷ فقه وقانون شام
8 شمس الله عزیز الله عبدالله پنجشیر ۱۹۳ فقه وقانون شام
9 محمداسماعیل عبدالقدیر عبدالغفور کابل ۶۳۲ فقه وقانون شام
10 شبیراحمد نیک محمد دادمحمد کابل ۶۷۴ فقه وقانون شام
11 فضل الحق طالب جان ګل رحیم لوګر ۶۸۲ فقه وقانون شام
12 امرالله نذیرګل وزیرګل پروان ۵۹۸ فقه وقانون شام
13 شاه محمد فدامحمد سردارمحمد کابل ۵۸۰ فقه وقانون شام
14 عبدالفرید عبدالقدیر عبدالحکیم کاپیسا ۶۲۸ فقه وقانون شام
15 سراج الدین شمس الدین مصطفی بغلان ۶۴۳ فقه وقانون شام
16 فریداحمد عبدالوهاب غلام فاروق کابل ۶۰۶ فقه وقانون شام
17 سیدوارث سیدعبدالولی سیدعبدالکریم پروان ۵۶۱ فقه وقانون شام
18 تمیم احمد بشیراحمد ولی محمد کابل ۶۰۷ فقه وقانون شام
19 حاجی جمیل خان حاجی عبدالرازق بازګل بغلان ۶۲۰ فقه وقانون شام

پوهنتون سلام

معاونیت علمی

مدیریت عمومی امور محصلان

پوهنځی ( شرعیات)

لست کامیابان امتحان کانکور متفرقه دورهژدهم فارغان صنوف(12) تاریخ   1397/01/20

شماره اسم بنت ولدیت ولایت رول نمر ديپارتمنت وقت
1 دینا حاجی نصیرخان جمعه خان کابل ۵۸۵ فقه وقانون صبح
2 یاسمین محمدعمر غلام محمود بلخ ۵۷۵ فقه وقانون صبح
3 هایده عتیق الله عبدالحسیب کاپیسا ۶۴۱ فقه وقانون صبح
4 ماریا عبدالرسول عبدالباقی هرات ۵۵۷ فقه وقانون صبح
5 ریحانه غلام حسن محمدایوب کابل ۶۲۱ فقه وقانون صبح
6 صفیه هدایت الله رحمت الله لغمان ۶۷۵ فقه وقانون صبح
7 برشنا سخی محمد شیخ محمد کابل ۶۱۵ فقه وقانون صبح
8 طیبه امیرمحمد تیرکش بغلان ۵۸۱ فقه وقانون صبح
9 بی بی رانیه حقیق الرحمن مولوی خلیل الرحمن لغمان ۵۷۹ فقه وقانون صبح
10 زبیده غلام محی الدین غلام رسول پروان ۶۳۴ فقه وقانون صبح
11 ملالی عبدالبصیر عبدالوهاب کابل ۶۴۷ فقه وقانون صبح
12 نیلاب احمدشاه دین محمد کابل ۶۲۹ فقه وقانون صبح
13 فضیله حاجی سیدمحمد   لوګر ۶۲۹ فقه وقانون صبح
14 سوسن سیداسماعیل سیداکبر کندز ۶۶۷ فقه وقانون صبح
15 سلسله محمدهمایون محمدګل کاپیسا ۵۵۱ فقه وقانون صبح
16 شکریه بازمیر ګل میر لوګر ۶۱۰ فقه وقانون صبح
17 انوشه سردارآقا حاجی نورعلم کابل ۶۷۳ فقه وقانون صبح
18 جمیله حاجی سیدمحمد   لوګر ۶۳۰ فقه وقانون صبح
19 عاطفه نعمت الله حیات الله کابل ۶۶۰ فقه وقانون صبح
20 بی بی آنا را محمدظفر محمدوکیل پروان ۵۵۰ فقه وقانون صبح
21 تورکیه سیدمحمد شیخ سید خوست ۶۴۲ فقه وقانون صبح
22 آمنه سیدعبدالقادر عبدالستار کابل ۶۴۹ فقه وقانون صبح
23 مشتری محمدرحمن محمدرضوان پنجشیر ۵۸۴ فقه وقانون صبح

پوهنتون سلام

معاونیت علمی

مدیریت عمومی امور محصلان

پوهنځی ( شرعیات)

لست کامیابان امتحان کانکور متفرقه دورهژدهم فارغان صنوف(12) تاریخ   1397/01/20

شماره اسم بنت ولدیت ولایت رول نمر ديپارتمنت وقت
1 مینه سلطان احمد ګل احمد کابل ۶۰۴ فقه وقانون ظهرانه
2 لیلی محمدعارف سعادت خان کابل ۵۹۲ فقه وقانون ظهرانه
3 سلسله عبدالباقی فتح محمد کابل ۵۵۸ فقه وقانون ظهرانه
4 بی بی زهرا بختیار ګل مرزا بدخشان ۶۵۳ فقه وقانون ظهرانه
5 سوما حاجی خیرمحمد شاه سلیمان پنجشیر ۶۵۴ فقه وقانون ظهرانه
6 شازیه علی احمد ولی محمد بدخشان ۶۱۱ فقه وقانون ظهرانه

پوهنتون سلام

معاونیت علمی

مدیریت عمومی امور محصلان

پوهنځی ( شرعیات)

لست کامیابان امتحان کانکور متفرقه دورهژدهم فارغان صنوف(12) تاریخ   1397/01/20

شماره اسم بنت ولدیت ولایت رول نمر ديپارتمنت وقت
1 حسنا عبدالقادر غلام حیدرخان کابل ۶۵۵ تعلیمات اسلامی صبح
2 مدینه حاجی داود حاجی عبدالوهاب کابل ۶۱۳ تعلیمات اسلامی صبح
3 راضمه فضل الله علی محمد کابل ۶۵۹ تعلیمات اسلامی صبح
4 سعدیه زړلګی یارمحمد کابل ۶۶۱ تعلیمات اسلامی صبح
5 حسینا نورمحمد محمدصدیق پنجشیر ۵۶۱ تعلیمات اسلامی صبح
6 عثمانیه عبدالقیوم عبدالخالق کابل ۶۰۱ تعلیمات اسلامی صبح
7 هاجره حاجی ګل نظیم محمدعالم پروان ۶۳۸ تعلیمات اسلامی صبح
8 آسیه عبدالهادی عبدالقدیر کابل ۵۸۷ تعلیمات اسلامی صبح
9 بهشته غوث الدین شمس الدین کابل ۶۴۱ تعلیمات اسلامی صبح
10 فرشته عبدالغفور محمدیوسف خوست ۵۹۳ تعلیمات اسلامی صبح

پوهنتون سلام

معاونیت علمی

مدیریت عمومی امور محصلان

پوهنځی ( شرعیات)

لست کامیابان امتحان کانکور متفرقه دورهژدهم فارغان صنوف(14) تاریخ   1397/01/20

شماره اسم بنت ولدیت ولایت رول نمر ديپارتمنت وقت
1 اکرام الدین فیض الدین خال محمد بدخشان ۵۵۶ تعلیمات اسلامی شام
2 عبدالحق عبدالروف احمد بدخشان ۶۳۹ تعلیمات اسلامی شام
3 مزمل عنایت الله امین الله کاپیسا ۶۳۵ تعلیمات اسلامی شام
4 نورالله محمدیوسف احمدجان پنجشیر ۵۹۰ تعلیمات اسلامی شام
5 امدادالله غیاث الدین استاد غلام تخار ۶۲۶ تعلیمات اسلامی شام
6 احمدالله صفت خان عبدالسلام پنجشیر ۶۰۳ تعلیمات اسلامی شام
7 شفیق محمدنعیم عبدالرؤف کاپیسا ۶۲۳ تعلیمات اسلامی شام
8 ضیاء الرحمن عبدالسلام محمدصابر کاپیسا ۶۱۹ تعلیمات اسلامی شام
9 رحمت الله فیض الدین دولت بنده بدخشان ۵۵۳ تعلیمات اسلامی شام
10 سمیع الله عبدالله تنګری قل فاریاب ۶۲۰ تعلیمات اسلامی شام
11 محمدضیا عبدالاحمد محمدقل فاریاب ۶۵۶ تعلیمات اسلامی شام
12 ضیاء الحق محمدامین حاجی محمدعطاء فاریاب ۶۵۸ تعلیمات اسلامی شام
13 سبحان الدین مبارک شاه جلندر پروان ۶۸۰ تعلیمات اسلامی شام

پوهنتون سلام

معاونیت علمی

مدیریت عمومی امور محصلان

پوهنځی ( شرعیات)

لست کامیابان امتحان کانکور متفرقه دورهژدهم فارغان صنوف(14) تاریخ   1397/01/20

شماره اسم بنت ولدیت ولایت رول نمر ديپارتمنت وقت
1 یاسمین غلام مصطفی نورحبیب کاپیسا ۶۴۶ تعلیمات اسلامی ظهر
2 سمینه محمدآصف محمدیوسف کابل ۶۴۵ تعلیمات اسلامی ظهر
3 نادیه محمدنعیم محمدقاسم بدخشان ۶۱۷ تعلیمات اسلامی ظهر
4 بلقیس محمدانور محمدسرور بغلان ۵۹۱ تعلیمات اسلامی ظهر
5 سونیا سیدموسی سیداسحق پروان ۶۵۷ تعلیمات اسلامی ظهر
6 مرسل عبدالستار عبدالغفار کابل ۶۷۱ تعلیمات اسلامی ظهر
7 مدینه نعیم الله بهادر غزنی ۶۶۸ تعلیمات اسلامی ظهر
8 خالده محمدمنیر محمدسرور کابل ۶۰۸ تعلیمات اسلامی ظهر
9 توحیده محمدانور محمدسرورخان کابل ۵۶۲ تعلیمات اسلامی ظهر
10 لینا امین الله امان الله پنجشیر ۶۶۹ تعلیمات اسلامی ظهر
11 زاهده عبدالرافع ملاخان جان بدخشان ۵۶۸ تعلیمات اسلامی ظهر
12 بنفشه عبدالله میراحمد بدخشان ۶۴۸ تعلیمات اسلامی ظهر
13 راضیه احمدشاه محمدرضا پنجشیر ۲۰۹ تعلیمات اسلامی ظهر
14 بینظیر رحمن الدین جان شاه   ۶۱۶ تعلیمات اسلامی ظهر
15 نسیمه جمعه خان عبدالله غزنی ۶۳۳ تعلیمات اسلامی ظهر
16 انیتا میراجان میرحمزه پروان ۶۴۳ تعلیمات اسلامی ظهر
17 ګل زرین عبدالحفیظ عبدالعزیز بغلان ۶۷۲ تعلیمات اسلامی ظهر
18 حفصه عبدالباری مولوی عبدالحمید بدخشان ۶۷۰ تعلیمات اسلامی ظهر
19 شاکره عبدالرحیم عبدالواحد کابل ۵۷۴ تعلیمات اسلامی ظهر
20 فریده سیف الله عبدالستار پنجشیر ۵۶۵ تعلیمات اسلامی ظهر
21 کلثوم عبدالظاهر عبدالحمید کابل ۵۸۶ تعلیمات اسلامی ظهر
22 لیلما محمدشریف عبدالحکیم کابل ۵۷۳ تعلیمات اسلامی ظهر
23 سعیده خان آقا ګل محمد کابل ۶۲۴ تعلیمات اسلامی ظهر
24 فرشته عزت الله رحمت الله کابل ۶۶۴ تعلیمات اسلامی ظهر
25 ارزو محمدافضل غلام محمد بدخشان ۵۷۰ تعلیمات اسلامی ظهر
26 شفیقه عبدالعزیز عبدالله کابل ۶۲۲ تعلیمات اسلامی ظهر
27 فوزیه محمددین فخرالدین کابل ۵۶۶ تعلیمات اسلامی ظهر
28 شبانه سردارمحمد محمدحسن کابل ۵۶۷ تعلیمات اسلامی ظهر
29 مریم خواجه شاه پور خواجه سهراب کابل ۵۷۱ تعلیمات اسلامی ظهر
30 شبنم محمدسرور محمدانور پروان ۵۸۳ تعلیمات اسلامی ظهر
31 نرګس فیض محمد زین العابدین بغلان ۶۷۸ تعلیمات اسلامی ظهر
32 مسلمه دولت شاه خدا داده ګی بدخشان ۵۶۰ تعلیمات اسلامی ظهر

Men's high value comes from the appearance of rolex replica uk high demand for their own management. They have a breitling replica thin dress, a strip of flesh, seemingly casual but actually in the details reflect the high quality of the omega replica dress. With some exquisite accessories to decorate, whether or tie clip are carefully considered cufflinks on the election, is a piece of men's replica rolex watches sublimation of the whole shape, reflecting the unique personality and high taste.