محفل تجلیل از روز جهانی محصلان، تکریم استادان موفق و تقدیر محصلات ممتاز پوهنتون سلام

محفل تجلیل از روز جهانی محصلان، تکریم استادان موفق و تقدیر محصلات ممتاز پوهنتون سلام

راپور: استاذ فاضله نوری

محفل مذکور ساعت ۹ صبح در تالار پوهنتون سلام به تلاوت قران کریم از طرف خواهر مژګان الله یار آغاز ګردید وسپس سرود ملی کشور نشر ګردید.

بعدا استاذ فاضله نوري مسؤول عمومی برنامه ، سخنان افتتاحیه ارئه داشت و به مهمانان ګرامی مشارکین مجلس خوش آمدید ګفت. سپس جناب پوهاند دکتور محمد اسماعیل لبیب بلخی رئیس پوهنتون سلام سخنرانی علمی وهمه جانبه را ایراد نمود.

بعداً رئیس پوهنتون به استادان موفق تقدیر نامه ها را توزیع کردند، وبعد از ان رؤساء پوهنځها مختلف هر یک استاد عبیدالله پیمان رئیس پوهنځی حقوق وعلوم سیاسي، استاذ نظیف الله رئیس پوهنځی کمپیوتر ساینس، استاد عبدالله صادق رئیس پوهنځی اقتصاد و استاد سربلند حلیمی مدیر تدریسی پوهنځی شرعیات وقانون مهمانان ګرامی استاد ساجده عبدالباقی و استاد مسعوده جامی مسؤول بخش خواهران جمعیت اصلاح و استادان پوهنتون سلام هر یک محترمه سلطانه لطیف رای، جویریه شفا جو، نجیبه، زینب صافی، انجیلا سعیدی وفریده داعی تقدیر نامه محصلات ممتازه را توزیع نمودند.

محفل به دعائیه محترم استاد زینب صافی به پایان رسید.

قابل یاداوری است که در دوران محفل توسط تیم انتظامیه عصریه ورفریشمنت به مشارکین توزیع ګردید.