از جناب دکتور محمد داوود نسیمی تقدیر بعمل آمد

پوهنتون سلام از جناب محترم دکتور محمد داوود نسیمی طی یک مراسم ویژه تقدیر نمود. درین محفل پوهاند دکتور محمد اسماعیل لبیب بلخی رئیس پوهنتون سلام از فعالیت های جناب دکتور نسیمی تقدیر نموده و از زحمات شبانه روزی ایشان برای دین اسلام تشکری نمودند. طی این محفل محترم پوهاند لبیب بلخی رئیس پوهنتون سلام٬ دکتور مصباح الله عبدالباقی معاون علمی پوهنتون سلام٬ دکتور رفیع الله عطا معاون اداری پوهنتون سلام تحسین نامه و لوح تقدیر را به جناب محترم دکتور داوود نسیمی تقدیم نمودند. همچنان این محفل با حضور والد محترم جناب دکتور داوود نسیمی٬ محترم تیوریسن محمد یاسین نسیمی منور گردید. در اخیر برنامه با دعاییه و الوداع با دکتور نسیمی  به پایان رسید.

Men's high value comes from the appearance of rolex replica uk high demand for their own management. They have a breitling replica thin dress, a strip of flesh, seemingly casual but actually in the details reflect the high quality of the omega replica dress. With some exquisite accessories to decorate, whether or tie clip are carefully considered cufflinks on the election, is a piece of men's replica rolex watches sublimation of the whole shape, reflecting the unique personality and high taste.