از جناب دکتور محمد داوود نسیمی تقدیر بعمل آمد

پوهنتون سلام از جناب محترم دکتور محمد داوود نسیمی طی یک مراسم ویژه تقدیر نمود. درین محفل پوهاند دکتور محمد اسماعیل لبیب بلخی رئیس پوهنتون سلام از فعالیت های جناب دکتور نسیمی تقدیر نموده و از زحمات شبانه روزی ایشان برای دین اسلام تشکری نمودند. طی این محفل محترم پوهاند لبیب بلخی رئیس پوهنتون سلام٬ دکتور مصباح الله عبدالباقی معاون علمی پوهنتون سلام٬ دکتور رفیع الله عطا معاون اداری پوهنتون سلام تحسین نامه و لوح تقدیر را به جناب محترم دکتور داوود نسیمی تقدیم نمودند. همچنان این محفل با حضور والد محترم جناب دکتور داوود نسیمی٬ محترم تیوریسن محمد یاسین نسیمی منور گردید. در اخیر برنامه با دعاییه و الوداع با دکتور نسیمی  به پایان رسید.