آغاز دروس ماستری پروگرام ماستری سال ۱۳۹۶هـ ش

 

 

آغاز دروس ماستری:

به اطلاعیه تمام محصلین(جدیدالشمول)که در امتحان دوره ماستری کامیاب شده اند رسانیده می شود که مع الخیر  دروس شان آغاز می یابد :

     
  1- بخش ذکور: فقه وقانون روز چهارشنبه به تاریخ ۳۰ماه حمل.

                 تفسیر وحدیث روز شنبه به تاریخ ۲ ماه ثور


2-   بخش اناث :  فقه وقانون ، تفسیر وحدیث روز دوشنبه به تاریخ ۴ ماه ثور

  •                                               

بنا‌ءً محصلین محترم هرچه زود تر اجرا‌ءات اداری ومالی خویش را  تا ۲۹ماه حمل تکمیل نمایند، ودر صورت تأخیر از پذیرفتن شان معذرت خواسته ودر عوض شان محصلین منتظر پذیرفته میشوند ، مطلع باشید.  

                                            اداره بورد ماستری

                                             پوهنتون سلام