کاندیدان برای پروگرام ماستری سمستر اول بهاری سال ۱۳۹۷هـ ش
پوهنتون سلام
پروگرام ماستري
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی
کاندیدان برای پروگرام ماستری تفسیر وحدیث سمستر اول بهاری(اناث) سال ۱۳۹۷هـ ش
شماره شهرت محصل ولایت ملاحظه
اسم ولد ولدیت
۱ عبدالستار عبدالمنان محمد صدیق کابل  
۲ عبدالسلام عبدالشکور محمد رسول پروان  
۳ ذاکر الله  میر باز خان خان محمد ننگرهار  
۴ احمد شبیر محمد محفوظ عبدالقدوس پروان  
۵ محمد ظاهر اکبر خان کامران کابل  
۶ عارف الله محمد رسول ملا خدایی بدخشان  
۷ اسدالله ندیم محمد کشمیر جمعه خان کابل  
۸ قاری روح الله رغزی گل عبدالمحمد ننگرهار  
۹ محمد ذبیح الله احمد الله ملا میر عزیز کابل  
۱۰ مولوی سلطان احمد  بیک عادل شاه بیک اکبر بیک کابل  
۱۱ رحمت الله نظر ګل حضرت ګل ننگرهار  
۱۲ عمر ګل میاګل ملا حبیب کابل  
۱۳ عبدالفتاح محمد ظاهر جان محمد کاپیسا  
۱۴ فخرالدین قطب الدین تاج الدین پروان  
۱۵ شریف الله عبدالخالق عدالت تخار  
۱۶ عبادالله ارمان شاه حاجی لعل شاه ننگرهار  
۱۷ همت الله عبدالمطلب امین جان کابل  
۱۸ احمد نذیر عبدال اقا دل محمد کابل  
۱۹ عبدالهادی عبدالباقی مولوی سید جلال الدین تخار  
۲۰ محمد شفیع محمد اسلم ملک محمد اعظم لغمان  
۲۱ محمد الیاس محمد عثمان حاجی شهنواز لوګر  
۲۲ شهاب الدین ملا باران عبدالکریم تخار  
۲۳ عبد الحق عبد الرازق محمد نعیم کاپیسا  
۲۴ نیاز محمد ګل عباس سردار وردک  
۲۵ عبدالنضیر عبدالوهاب محراب الدین کابل  
۲۶ مصطفی خان سید محمد احمد میر پنجشیر  
۲۷ رحمت الله نجیب الله عبدالغفور کاپیسا  
۲۸ سیف الرحمن فضل الرحمن غلام حضرت وردک  
۲۹ عبدالظهور عبدالشکور عبدالروف کاپیسا  
۳۰ محمد زمان مبارث جان محمد لغمان  
پوهنتون سلام
پروگرام ماستري
دیپارتمنت فقه وقانون
کاندیدان برای پروگرام ماستری فقه وقانون سمستر اول بهاری سال ۱۳۹۷هـ ش
شماره شهرت محصل ملاحظه
اسم ولد ولدیت
۱ برکت الله هزار گل عبدالمجید  
۲ دادخدا خدای نظر محمد الله  
۳ عطا الرحمن فضل الربی گل حسن  
۴ عبدالناصر امیر محمد پیر محمد  
۵ مطیع الله عبدالقدوس سید میرزا  
۶ محمد حسین خدای رحم آدم خان  
۷ حسام الدین مولوی کفایت الله مولوی محی الدین  
۸ ذبیح الله محمد ناظم حاجی نظر محمد  
۹ شمس الرحمن دوست محمد خان محمد  
۱۰ عبدالحفیظ عبدالحی سید خان  
۱۱ حضرت ګل محمد ګل  عبد الله جان  
۱۲ نورالله رحمت الله غلام محمد  
۱۳ ادریس محمود محمد  
۱۴ محمد هلال عتیق الله محمد ظاهر شاه  
۱۵ امان الله منگباشی عالم  
۱۶ سید احمد خواجه نور احمد خواجه سید کمال الدین  
۱۷ محمد نذیر ولی محمد فقیر محمد  
۱۸ محمد صابر عبدالحکیم محمد صابر  
۱۹ رفیع الله نصر الله محمد سالم  
۲۰ عبدالستار حاجی سید قربان  
۲۱ محمد جاوید مولوی عبدالکریم مولوی محمد ولی  
۲۲ صلاح الدین عبدالرشید الله محمد  
۲۳ عبدالواحد محمد ابراهیم حبیب الله  
۲۴ شهاب الدین عبدالقدوس ملا بازار  
۲۵ نوید الله عبدالعزیز محمد عظیم  
۲۶ رفیع الله نعیم الله بهادر  
۲۷ عبدالعزیز عبدالصبور محمد معصوم  
۲۸ محمد عبدالجلیل لعل محمد شاه محمد  
۲۹ عبدالحنان عبدالخالق خارکش  
۳۰ مولوی رحیم الله عزیز الله خواجه محمد  
پوهنتون سلام
پروگرام ماستري
دیپارتمنت فقه وقانون
کاندیدان برای پروگرام ماستری فقه وقانون سمستر اول بهاری(اناث) سال ۱۳۹۷هـ ش
شماره شهرت ولایت ملاحظات
اسم ولد ولدیت
۱ محموده حاجی حسین محمد ابراهیم پنجشير  
۲ فاطمه حبیب الله محمد رستم کابل  
۳ سوما میر اغا میر اکرام االدین کابل  
۴ عایشه لطف الله ګل رحیم کابل  
۵ فریبا محمد عمر ولی داد کابل  
۶ تمنا عبد اللطیف عزت خان    
۷ ذکیه حاجی حسین محمد ابراهیم پنجشير  
۸ حبیبه کلثوم محمد  ربانی غلام حضرت کابل  
۹ فریحه عبدالمنان ګل الرحمن کابل  
۱۰ عایشه بی بی عبدالمالک عبدالغزیز لوګر  
۱۱ شیلا دوست محمد فضل احمد هرات  
۱۲ رابعه مرزا شاه ملک شاه پنجشير  
۱۳ پلوشه محمد کل شیر محمد لوګر  
۱۴ رامیا محمد اخلاص ګل محمد کابل  
۱۵ منیژه غلام حبیب غلام سخی کابل  
۱۶ رحیمه سید مصطفی سید یحیی پروان  
۱۷ فایزه محمد داود فضل احمد هرات  
۱۸ بنفشه عبد الرحیم محمد رحیم    
۱۹ مهران محمد ذبیح محمد بهادر    
۲۰ واعظه عبدالشکور ملا محمد پنجشير  
۲۱ بهشته حاجی محمد عارف درانی وردک  
۲۲ حبیبه نصرالدین امام الدین پروان  
۲۳ پیغله خدیجه عبدالبصیر عبدالکریم پروان  
۲۴ آرزو عبدالرحمن امیر محمد کاپیسا  
۲۵ پروانه عبدالباقی دین محمد کابل  
۲۶ کامله عبد الرحمن فیض الدین کابل  
پوهنتون سلام
پروگرام ماستري
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی
کاندیدان برای پروگرام ماستری تفسیر وحدیث سمستر اول بهاری(اناث) سال ۱۳۹۷هـ ش
شماره شهرت تخلص ولایت ملاحظات
اسم ولد ولدیت
۱ نورحیاء محصل خان محمد رحمان   تخار  
۲ باصره صفا عزیزمحمد پاینده محمد   کابل  
۳ نسیمه محمد حبیب عبدالرحمن   پنجشير  
۴ عابده اختر محمد حضرت محمد      
۵ بی بی بینظیر حیات الله بازګل      
۶ بی بی حلیمه حبیب الله امین الله   کابل  
۷ عایشه حسبان الله عبدالباقی   ننگرهار  
۸ صوفیا غلام محمد سید احمد   کابل  
۹ شهلا صلاح الدین شمس الدین      
۱۰ عاطفه محمد رؤف اصالت      
۱۱ تمنا احمدالله ګل احمد   کابل  
۱۲ پرمیلا احمد شاه قمر الدین   کابل  
۱۳ سمیرا محمد سرور محمد اکبر      
۱۴ زحل عبدالفتاح محمد اکل   کابل  
۱۵ هاجره عبدالرزاق محمد هاشم   پروان  
۱۶ تمنا صدرالدین الف الدین   کابل  
پوهنتون سلام
پروگرام ماستري
دیپارتمنت فقه وقانون
کاندیدان برای پروگرام ماستری فقه وقانون سمستر اول بهاری(ب) سال ۱۳۹۷هـ ش
شماره شهرت ولایت ملاحظات
اسم ولد ولدیت
۱ احمد ضیاء عبدالباقی عبدالصمد باميان  
۲ آقا گل تور گل خواجه گل کاپیسا  
۳ بازمحمد عبدالطیف محمد رحیم کابل  
۴ توحیدالله محمد عیسی عبدالصمد ننگرهار  
۵ حبیب الله سیف الله محمد نظر ننگرهار  
۶ حسن صبار محمد نذیر محمد عمر تخار  
۷ حکم جان کدای محمد حضرت وردک  
۸ خان ولی سید رحیم ګل رحیم کابل  
۹ رفیع الله عبدالله عزت الله ننگرهار  
۱۰ سید زبیر سید مبشر میر محمد سعید نورستان  
۱۱ سید محمود پاچاه سید علی شاه سید عبیدالله کابل  
۱۲ سیف الله حاجی گل خدای نظر پنجشیر  
۱۳ صفی الله ظریف خان عبدالکریم پروان  
۱۴ عبدالروف محمد عارف بابه گل تخار  
۱۵ عبدالستار میرویس محمد براد کاپیسا  
۱۶ عبدالله مولوی احمد الله ملا میر عزیز لوګر  
۱۷ عبدالمجید عبدالحمید شرین دل وردک  
۱۸ عبدالولی عبدالحکیم عبدالاحد کابل  
۱۹ غلام نبی حیات خان گل غفور هلمند  
۲۰ فضل احمد سید احمد بازار کابل  
۲۱ فضل الله غلام جیلانی احمد علی بدخشان  
۲۲ قرار الدین نور محمد محمد دولت کابل  
۲۳ محمد سلیمان غلام محمد دولت محمد کابل  
۲۴ محمد کاشف حرمت خان محمد ایوب کاپیسا  
۲۵ محمد مصطفی گل حبیب گل باز بغلان  
۲۶ ملامحبوب قربان نظر بای نظر بدخشان  
۲۷ میراجان شاه زمان ګل احمد پروان  
۲۸ نصرت الله سید آغا حاجی محمد نبی کابل  
۲۹ نقیب الله عبدالغنی محمد اصغر کابل  
۳۰ وحیدالله محبوب الله گدا خواجه سمنگان  
نوت : به اطلاعیه محصلین محترم این لیست رسانیده میشود که اجراءات اداري ومالي خویش را تا ۲۱حمل تکمیل نمایند
پوهنتون سلام
پروگرام ماستري
دیپارتمنت تعلیمات اسلامی
کاندیدان برای پروگرام ماستری تفسیر وحدیث سمستر اول بهاری(ب) سال ۱۳۹۷هـ ش
شماره شهرت ولایت ملاحظات
اسم ولد ولدیت
۱ احسان الله عبدالحلیم محمد عزیز کاپیسا از فقه وقانون به تعلیمات تبدیل گردید
۲ احمد گل نواب گل الف سانی پروان از فقه وقانون به تعلیمات تبدیل گردید
۳ اولیا خان خدا دوست داد خدا کاپیسا  
۴ رحمت الله دلاور حضرت گل کندوز  
۵ رفیع الله جمعه خان وزیر محمد پروان  
۶ شکرالله امیر خان رجب محمد تخار از فقه وقانون به تعلیمات تبدیل گردید
۷ شمس الدین حاجی ګلروز سردار پروان از فقه وقانون به تعلیمات تبدیل گردید
۸ صبغت الله سلطان عبدالصمد بدخشان  
۹ صفت الله نظر محمد فضل الوهاب کابل از فقه وقانون به تعلیمات تبدیل گردید
۱۰ ضیاء الحق محمد نعیم احمد وردک از فقه وقانون به تعلیمات تبدیل گردید
۱۱ ضیاء الدین بسم الله محمد هاشم کابل از فقه وقانون به تعلیمات تبدیل گردید
۱۲ عبد الغفور خان محمد  سید فقیر پروان  
۱۳ عبدالاحد غلام حیدر غلام سرور هرات از فقه وقانون به تعلیمات تبدیل گردید
۱۴ عبدالبشیر عبدالقهار محمد شریف تخار  
۱۵ عبدالسلام سلطان محمد گل محمد کنر  
۱۶ عبدالقدیر مولوی عبدالعزیز مولوی محمد عظیم فراه از فقه وقانون به تعلیمات تبدیل گردید
۱۷ عبدالمصور حصرت نور الله یار کاپیسا  
۱۸ عنایت الله علاءوالدین شعبان بدخشان از فقه وقانون به تعلیمات تبدیل گردید
۱۹ فرمان الدین مقام الدین نظام الدین کابل از فقه وقانون به تعلیمات تبدیل گردید
۲۰ فهیم الله بادشاه خان سردار خان کابل  
۲۱ قیس الرحمن محمد عارف غلام مصطفی غزني  
۲۲ محمد حسین عبدالمالک عبدالخالق پروان از فقه وقانون به تعلیمات تبدیل گردید
۲۳ محمد سعید محمد یوسف فقیر محمد بدخشان از فقه وقانون به تعلیمات تبدیل گردید
۲۴ محمد سعید محمد یوسف فقیر محمد بدخشان از فقه وقانون به تعلیمات تبدیل گردید
۲۵ محمد صابر عبدالفتاح عبدالغفار پروان  
۲۶ محمد صدیق فضل الله عبدالودود وردک  
۲۷ محمد نظیم ملا شیر جان خانجی کاپیسا  
۲۸ معاذ الله عبد الشکور عبدالمومن فارياب  
۲۹ مهر الله ګل اقا بسم الله کاپیسا  
۳۰ نور الله حق نظر مصطفی کابل از فقه وقانون به تعلیمات تبدیل گردید
نوت : به اطلاعیه محصلین محترم این لیست رسانیده میشود که اجراءات اداري ومالي خویش را تا ۲۱حمل تکمیل نمایند

Men's high value comes from the appearance of rolex replica uk high demand for their own management. They have a breitling replica thin dress, a strip of flesh, seemingly casual but actually in the details reflect the high quality of the omega replica dress. With some exquisite accessories to decorate, whether or tie clip are carefully considered cufflinks on the election, is a piece of men's replica rolex watches sublimation of the whole shape, reflecting the unique personality and high taste.