معاون علمی پوهنتون سلام

 


این یک حقیقت واضح ومبرهن است که هر تلاش وسعی درراستای انجام کاری نتیجهٔ ایجابی خویش را در قبال آن دارد واین مطلب را این فرموده الله تعالی : و ان لیس للانسان الاماسعی وان سعیه سوف یری ) واینکه برای انسان جز آنچه که کرده است نیست واینکه سعی وتلاش او به زودی دیده می شود - نیک روش ساخته است.

به تاسی به آیهٔ فوق وبا درک این حقیقت مسلم ، منسوبین پوهنتون سلام از آغاز تأسیس تا ایندم همواره جهت رشد وارتقا وانکشاف پوهنتون سلام از تلاش شباروزی دریغ نورزیده ، جهود مخلصانه وتلاش پیگیر خویش را در راستای انکشاف هر چه بیشتر پوهنتون به کار برده اند که لله الحمد این جهود وتلاشها نتیجه داد وپوهنتون امروز در قطار پوهنتون های معیاری واستندرد قرار گرفته وجایگاه خوبی را در میان ملت وبه خصوص قشر جوان احراز کرد ، وروی همین سعی وتلاش ها توانست که از مؤسسه به پوهنتون ارتقا کند وهم توانست که درسال 1392 اجازهٔ برنامه ماستری را در پوهنحی شرعیات به دست آورد واکنون برنامه ماستری در رشتهٔ فقه وقانون از آغاز سال 1393 شروع شده ومطابق لوایح ومقررات وزارت تحصیلات عالی که دریک دور تحصیلی ماستری بیشتر از 25 محصل را اجازه نمی دهد ، 25 تن از محصلان طی دو دور امتحان تحریری وشفوی در یک صنف جذب شده توسط استادان ورزیده که همه دارای مدارک دکتورا و از تجارب تدریسی کافی برخور دار اند ، تدریس می شوند وپوهنتون سلام در نظر دارد که در پایان همین سال موفق شود که اجازه ماستری را در دیپارتمنت تعلیمات در رشته حدیث وتفسیر به دست آورد وگامهای درین راستا برداشته شده است .

من درحالیکه از سعی وتلاش همه منسوبین پوهنتون سلام اعم از استادان اداریون وسایر پرسونل اداری ،خدماتی تشکر می کنم یکبار دیگر توجه همه شما عزیزان ومحصلان ارجمند را به نقاط ذیل معطوف می دارم :

1-وظیفه – هرچه که باشد – یک امانت مهم وبزرگ است ، حفظ وادای درست آن از واجبات شرعی بالای فرد موظف می باشد لذا باید کوشید که درین امانت خیانت صورت نگیرد .

2-اخلاص در کار ووظیفه ، کار را به عبادت تبدیل می کند چه خوب است هر کار ووظیفهٔ ما رنگ عبادت را گرفته سزاوار اجر وپاداش بر آن شویم .

3-اتقان ونیکویی در کار در نصوص دینی ما مطلوب است مسلمان مکلف است هرکاری که بدو سپرده می شود به خوبی ونیک انجام دهد .

4- زمان کار ووقت که برای آن تحدید وتعیین شده جزئی عقد وقرار داد کار است ازینرو باید همهٔ زمان تعیین شده در وظیفهٔ مربوط به کار مصرف شود والا هم در اخلاص خلل می آید وهمه درحفظ امانت .

5- محصلان عزیز! شما که عنصر مهم پوهنتون وجزئی بزرگ بدنهٔ این کانون علمی را تشکیل می دهید ، انتساب شما به این پوهنتون نسبت به سایر منسوبین پیشتر وبیشتر است هر پیشرفت وارتقا که موجب نیک نامی وسمعت خوب پوهنتون می شود مستقیماً‌به شما برمی گردد ازینرو باید سعی کنید که با ارتقای سطح دانش وتحصیل خویش ازیکطرف وبا ارائه اخلاق نیک وخوب دانشجویی از طرف دیگر ، به حیث محصلان الگو وشایسته در جامعه تبارز نمایید ، شایستگی شما موجب نیک نامی پوهنتون شما وهم موجب علاقمندی مردم با شما می گردد که این امر در مستقبل قریب در امرکار یابی تان اثر نهایت مثبتی دارد امیدوارم که در زمینه توجه جدی مبذول فرمایید .

در پایان یکبار دیگر پیشرفتهای پوهنتون سلام را به استادان ، محصلان وهمه منسوبین سلام تبریک گفته ، از سهمگیری های شان درین انکشاف سپاسگزاری کرده ، توجه بیشتر شان را برای حفظ این دست آوردها وانکشاف بیشتر ، معطوف داشته موفقیت وکامیابی همه را از الله منان خواستارم . موفق ، کامیاب و شاد کام باشید .

 

والسلام

  

دکتور محمد اسماعیل لبیب بلخی

معاون علمی پوهنتون

 


 

 Men's high value comes from the appearance of rolex replica uk high demand for their own management. They have a breitling replica thin dress, a strip of flesh, seemingly casual but actually in the details reflect the high quality of the omega replica dress. With some exquisite accessories to decorate, whether or tie clip are carefully considered cufflinks on the election, is a piece of men's replica rolex watches sublimation of the whole shape, reflecting the unique personality and high taste.