گزارش امتحان نهایی سمستر بهاری ۱۳۹۷ مرحله لیسانس و ماستری پوهنتون سلام

گزارش امتحان نهایی سمستر بهاری ۱۳۹۷ مرحله لیسانس و ماستری پوهنتون سلام

محصلان ذکور و اناث مرحله لیسانس و ماستری پوهنتون سلام امتحانات نهایی سمستر بهاری ۱۳۹۷ خویش را که به تاریخ ۱۶ سرطان آغاز و تا ۴ اسد سال جاری ادامه داشت، موفقانه به پایان رساندند؛ که حضور و اشتراک محصلان مرحله ماستری و لیسانس  در این امتحانات در حدود ۹۵٪ بود.

   قابل یادآوری است که امتحان معذرتی پایان سمستر بهاری سال جاری از تاریخ ۹ الی ۱۸ اسد ۱۳۹۷ اخذ میگردد. و تاریخ ۹ سنبله۱۳۹۷ برای اخذ امتحان کانکور شمولیتِ برنامهٔ لیسانسِ سمستر خزانی تعیین گردیده است.

 باید خاطر نشان ساخت که پوهنتون سلام در سمستر بهاری 1397 به تعداد ۸۵۷ تن محصل جدید اعم از ذکور و اناث در پوهنځی های انجنیری، حقوق و علوم سیاسی، شرعیات و قانون، کمپیوتر ساینس و اقتصاد جذب کرده است.

 محترم پرویز ستانکزی، مدیر محصلان و مسئول عمومی کمیته امتحانات پوهنتون سلام  در مورد جریان امتحانات نهایی سمستر بهاری ۱۳۹۷ گفتند که امتحان تایم صبحانه برای اناث ساعت ۸ صبح و برای ذکور ساعت ۹ صبح تعیین شده بود. امتحان تایم ظهرانه ساعت ۱:۳۰ بعد از ظهر و شبانه ساعت ۵:۳۰ عصر آغاز میگردید. مدت تمامی امتحانات ۲:۳۰ ساعت بود. کمیته امتحانات تمام اوقات امتحان را به شکل منظم و در انسجام با پوهنځی ها تنظیم مینمودند و لله الحمد به هیچگونه مشکلی اساسی در طول این سه هفته روبرو نشدند.

 استاد عبیدالله پیمان، استاد و رئیس پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون سلام در مورد امتحانات نهایی سمستر بهاری گفت: با توجه به پارچه های امتحان محصلان، پیشرفت در دروس ایشان و افزدوگی در لیاقت و شایستگی ایشان بیشتر از هر زمانی دیگر مشاهده میگردد.

 محترم عبدالله سروری، محصل سمستر هفتم پوهنځی شرعیات در مورد امتحانات میگوید که بسیار به طریقه خوب و اعلی آن اخذ میگردد و به کسی مجال تقلب داده نمی شود و خواهشمند است که نتایج آنها به زودترین فرصت اعلان گردد.  

 هفته اول ثور ۱۳۹۷ برای استقبال محصلان جدیدالشمول اختصاص داده شده بود که اینک سمستر اول خویش را با سپری نمودن امتحانات نهایی سمستر موفقانه به پایان رسانده اند و اداره پوهنتون سلام برای ایشان، محصلان سمستر های بالاتر و محصلان جدیدالشمول، در سمستر آتی خزانی ۱۳۹۷ در عرصه های تحصیلی و مسلکی آرزوی کامیابی های بیشتر دارد.

       پایان


Men's high value comes from the appearance of rolex replica uk high demand for their own management. They have a breitling replica thin dress, a strip of flesh, seemingly casual but actually in the details reflect the high quality of the omega replica dress. With some exquisite accessories to decorate, whether or tie clip are carefully considered cufflinks on the election, is a piece of men's replica rolex watches sublimation of the whole shape, reflecting the unique personality and high taste.