پوهنتون سلام با شفاخانه الحيات تفاهمنامه امضاء نمود:
پوهنتون سلام با شفاخانه الحيات تفاهمنامه امضاء نمود:
==================
تفصیل خدمات با ارایه تخفیف:

در صورت داشتن کارت پوهنتون شفاخانه الحیات خدمات ذیل شفاخانه یی را برای محصلین عرضه خواهد نمود که صرف خود محصل ازین تخفیف استفاده خواهد نمود:

۲۰٪ تخفیف در OPD  ۲۰٪ در تمام معاینات لابراتواری  ۱۵٪ در معاینات ایکسری و سی تی اسکن  ۲۰٪  در خدمات داخل بستر و۲۰ فیصد در تمام  عملیاتهای جراحی 
همچنان برای استادان پوهنتون در صورت داشتن کارت مخصوص شفاخانه الحیات که ۱۰۰۰ افغانی در مقابل کارت تخفیف برای یکسال داده خواهد شد که برعلاوه خود شخص اعضای فامیل (والدین ،همسر واولاد) ازین بسته ویژه استفاده خواهد نمود که ذیلا ذکر ګردیده 
۲۰٪ تخفیف در OPD  ۲۰٪ در تمام معاینات لابراتواری  ۱۵٪ در معاینات ایکسری ۲۰٪سی تی اسکن  ۲۰٪  در خدمات داخل بستر و۲۰ فیصد در تمام  عملیاتهای جراحی.