داسلام شناسی د ډیپلوم پرانیست غونډه

د اسلام شناسۍ (اسلام پیژندنې) ډیپلوم پرانیست غونډه:

د سلام پوهنتون په تالار کې د اسلام شناسۍ (اسلام پیژندې) غونډه ترسره شوه.

نن د شنبې په ورځ چې د جون میاشتې ۷ سره سمون خوري د سلام پوهنتون د عامه فعالیتونو بخش لخوا د پوهنتون په تالار کې د اسلام شناسۍ د ډیپلوم افتتاح ترسره شوه.

په یاده برنامه کې د سلام پوهنتون رئیس پوهاند داکتر محمد اسماعیل لبیب بلخی، علمی معاون داکتر مصباح الله او نورو استاذانو ګډون درلود.

د یادونې وړ ده چې په سلګونو تنو محصلینو او محصلاتو په یاده برنامه کې ګډون وکړ کوم چې به د راتلونکو دوه میاشتو لپاره د اسلام شناسۍ په درسونو کې ونډه اخلي.

راپور کامران ملک