داسلام شناسی د ډیپلوم پرانیست غونډه

د اسلام شناسۍ (اسلام پیژندنې) ډیپلوم پرانیست غونډه:

د سلام پوهنتون په تالار کې د اسلام شناسۍ (اسلام پیژندې) غونډه ترسره شوه.

نن د شنبې په ورځ چې د جون میاشتې ۷ سره سمون خوري د سلام پوهنتون د عامه فعالیتونو بخش لخوا د پوهنتون په تالار کې د اسلام شناسۍ د ډیپلوم افتتاح ترسره شوه.

په یاده برنامه کې د سلام پوهنتون رئیس پوهاند داکتر محمد اسماعیل لبیب بلخی، علمی معاون داکتر مصباح الله او نورو استاذانو ګډون درلود.

د یادونې وړ ده چې په سلګونو تنو محصلینو او محصلاتو په یاده برنامه کې ګډون وکړ کوم چې به د راتلونکو دوه میاشتو لپاره د اسلام شناسۍ په درسونو کې ونډه اخلي.

راپور کامران ملک 
 


Download required files
Men's high value comes from the appearance of rolex replica uk high demand for their own management. They have a breitling replica thin dress, a strip of flesh, seemingly casual but actually in the details reflect the high quality of the omega replica dress. With some exquisite accessories to decorate, whether or tie clip are carefully considered cufflinks on the election, is a piece of men's replica rolex watches sublimation of the whole shape, reflecting the unique personality and high taste.