مونوگراف های انجام شده

لست ابتدائی ثبت مونوگراف

استادرهنما

تاریخ ثبت

سمستر

موضوع مونوگراف

ولد/بنت

اسم

شماره

12/9/1394

هفتم قضاء ظهرانه

استرداد مجرمین

عبدالصمد

طوبا

1.      

12/9/1394

هفتم قضاء ظهرانه

اصول قانونگذاری

سید محی الدین

تمنا

2.      

12/9/1394

هشتم قضاء ظهرانه

نظام جزائی اسلام

محمد حکیم

پلوشه

3.      

عقب الله محتاط

20/9/1394

هشتم قضاء صباحی

حقوق شرکتها

شیرالله

امید

4.      

شاکر

18/12/2014

هفتم قضاء ظهرانه

طبقه بندی جرایم به اساس عنصرمادی ومعنوی

شیرخان

پاکیزه

5.      

24/12/2014

هشتم اداری شبانه

افغانستان بعد از موافقتنامه بن

اسد الله

سعدی

6.      

30/12/2014

هشتم اداری شبانه

نقش جنبش های اسلامی درخاورمیانه

عبدالمحفوظ

احمد فیاض

7.      

23/12/2014

هفتم اداری شبانه

تاثیرمواد مخدربالای امنیت ملی افغانستان

محمد اکبر

صفی الله

8.      

25/12/2014

هفتم اداری ظهرانه

بررسی آثارتروریسم درافغانستان

سیدعبدالنبی نبیل

ذاکره

9.      

27/12/2014

هفتم قضاء شبانه

آثار و نتایج انحلال رابطه زوجیت در قانون و فقه

سید رحمن

محمد جمشید

10.  

20/10/1393

هشتم اداری شبانه

اعمال قدرت در روابط بین الملل درجریان جنگ سرد

گل آقا

محمد رفیع

11.  

28/10/1393

هشتم اداری شبانه

مواد مخدروپیامد های آن درافغانستان

محمد یاسین

محمد گل

12.  

9/11/1393

هشتم اداری صباحی

تاریخ روابط بین الملل

محمد نسیم

محمد داود

13.  

14/11/1393

هفتم اداری

سیرتاریخی ماموریت دیپلماتیک

عبدالقدوس

حارث

14.  

14/11/1393

هشتم قضاء شبانه

عنصرقانونی جرم

عبدالغازی

عبدالهادی

15.  

15/11/1393

هفتم قضاء صباحی

خط دیورند ازدیدگاه حقوق بین الملل

عبدالوهاب

نثاراحمد

16.  

27/11/1393

هشتم اداری ظهرانه

توسعه سیاسی

سید عالم شاه

نوریه

17.  

27/11/1393

نقش تشخیص خون درتثبیت هویت مجرم

عبدالقدوس

عبدالمالک

18.  

28/11/1393

هشتم قضاء شبانه

ضمانت درامورتجارتی وبانکی

سید عبدالهادی

سید ادریس

19.  

29/11/1393

هشتم قضاء شبانه

جرم اختطاف درحقوق افغانستان وایران

محمد یوسف

ذبید الله

20.  

29/11/1393

هفتم اداری شبانه

منازعه دیورند و تاثیرات آن بالای افغانستان ودول همسایه

تصمیم

محمد نصیر

21.  

5/12/1393

هفتم اداری شبانه

بررسی صلاحیت ها ومسولیت های اعضای شوری ملی درقانون اساسی

عبدالستار

عبدالوهاب

22.  

5/12/1393

هفتم اداری شبانه

چگونگی فعالیت های سیاسی احزاب سیاسی افغانستان درروشنایی قانون

گلان

عبدالولی

23.  

5/12/1393

هفتم اداری شبانه

بررسی سیستم انتخاباتی شوری های ولایتی و ولسوالی ها

محمدجان

عبدالوکیل

24.  

26/12/1393

هشتم قضاء شبانه

په مجرمیت کی دجنون تاثیرات

زلمی

نجیب الله

25.  

26/12/1393

هشتم قضاء شبانه

جرم و واکنش های اجتماعی

اسلام الدین

حامد

26.  

10/1/1394

هشتم قضاء صباحی

احکام شفعه

گل محمد

پرویز

27.  

16/1/1394

هفتم قضاء ظهرانه

انواع مرگ ازنگاه تحقیقات جنائی

گل آغا

مریم

28.  

16/1/1394

هشتم اداری شبانه

کودتا و عوامل آن

حاجی ملتان

رحم الدین

29.  

16/1/1394

هشتم اداری شبانه

جنوسایت یا نسل کشی

سید امین الله

سید بلال

30.  

19/1/1394

هفتم اداری ظهرانه

زن و ریاست دولت ازدیدگاه اسلام

عبدالرحمن

حمیراه

31.  

19/1/1394

هفتم اداری ظهرانه

بحران های سیاسی وجنبش های اجتماعی درخاورمیانه

نورجان

منیژه

32.  

19/1/1394

هفتم قضاء ظهرانه

نقش پولیس وڅارنوال درقضیه جنائی

نورالدین

بصیره

33.  

19/1/1394

هفتم قضاء ظهرانه

اجرات څارنوالی درمرحله کشف جرم

ذکریا

سنیه

34.  

19/1/1394

هفتم قضاء ظهرانه

عنصرروانی جرم

عبدالحی

شبنم

35.  

19/1/1394

هفتم قضاء ظهرانه

مقایسه پارلمان افغانستان با چند کشور جهان

سهراب

عالیه

36.  

19/1/1394

هفتم قضاء ظهرانه

عرف ونورم های حقوقی

آقائی

تهمینه

37.  

38.  

19/1/1394

هفتم قضاء ظهرانه

طبقه بندی مجازات

سید میرآقا

بصیره

39.  

19/1/1394

هشتم اداری شبانه

مفهوم قدرت در سیاست

گلاب شاه

فریدون

40.  

22/1/1394

هفتم قضاء ظهرانه

مطالعه حقوقی اسناد تجارتی

سید میرآقا

خاطره

41.  

22/1/1394

هشتم قضاء شبانه

انواع شرکت درفقه وقانون

عبدالرزاق

عبدالباری

42.  

23/1/1394

هفتم قضاء شبانه

تقسیم جرایم ازحیث شدت وخامت

گل مرزا

عتیق الله

43.  

44.  

24/1/1394

هشتم قضاءصباحی

حق قانون گذاری بشردراسلام

خواجه نورالدین

خواجه محمد عمر

45.  

24/1/1394

هفتم قضاء ظهرانه

جرایم غیرقابل استرداد درحقوق جزای بین الملل

امین الدین

جویریه

46.  

24/1/1394

هفتم قضاء ظهرانه

تاریخچه جرم و جزا دراسلام

محمد عثمان

زهره

47.  

24/1/1394

هفتم قضاء ظهرانه

نقش طب عدلی درقضایای جنائی

احمد شاه

شگوفه

48.  

24/1/1394

هشتم قضاء شبانه

جرایم علیه عقل وعقوبات آن دراسلام

محمد نسیم

احمد ذکی

49.  

26/1/1394

هفتم اداری ظهرانه

چالش ها و موانع فراروی امنیت ملی افغانستان

عبدالظاهر

مریم

50.  

26/1/1394

هفتم قضاء شبان

جنایات جنگی

محمد یعقوب

روح الله

51.  

27/1/1394

فارغ قضاء شبانه

اسنادمادی منحیث یکی ازوسائل اثبات دعوی مدنی

خیرمحمد

بلال احمد

52.  

27/1/1394

هفتم قضاء شبانه

حوادث و خسارات درحقوق بین الملل هوائی

عصمت الله

انس

53.  

2/2/1394

هفتم قضا شبانه

بررسی موانع دائمی و موقتی عقد ازدواج در حقوق

محمد طاهر

احمد گهیز

54.  

29/1/1394

هفتم قضاء صباحی

عنصر مادی جرم

عبدالغفار

عبدالصبور

55.  

30/1/1394

هفتم قضاء صباحی

کشف جرم

عبدالنصیر

عبدالباری

56.  

30/1/1394

هفتم اداری ظهرانه

علل تجاوز های دائیمی بیگانگان برافغانستان

محمد شاه

شیرنو

57.  

30/1/1394

هشتم اداری ضهرانه

نگاه مختصربه مهمترین وقایع سیاسی افغانستان ازسال 1371 الی 1385

نقیب الرحمن

گل غوتی

58.  

30/1/1394

هفتم قضاء ظهرانه

بررسی تابعیت اشخاص حقیقی درافغانستان

لطیف احمد

مسکا

59.  

30/1/1394

هفتم اداری ظهرانه

سیاست پاکستان درمنطقه

احسان الله

آرزو

60.  

30/1/1394

هفتم اداری ظهرانه

بررسی وضعیت بیگانگان درفقه وحقوق معاصر

زلمی جان

طوبا

61.  

30/1/1394

هفتم اداری ظهرانه

سیاست خارجی افغانستان وهمکاری های منطقه ای

نورمحمد

سحر

62.  

30/1/1394

هفتم قضاء شبانه

صلاحیت های رئیس جمهوردرقانون اساسی فعلی وگذشته افغانستان

محمد شاعر

محمد قاهر

63.  

31/1/1394

هفتم قضاء صباحی

مصدر قانون گذاری درعهد رسول الله (ص) وخلفای راشدین

ذبیح الله

احمد شهرام

64.  

31/1/1394

هفتم قضاء ظهرانه

آزادی بیان درقوانین افغانستان

عبدالطیف

صدف

65.  

31/1/1394

هفتم قضاء ظهرانه

بررسی حق حیات دراسناد بین المللی

نیک محمد

گل جان

66.  

31/1/1394

هفتم قضاء ظهرانه

جنگ واعمال زور ازنظرحقوق بین الملل

کمال الدین

دیبا

67.  

31/1/1394

هفتم قضاء ظهرانه

حقوق بشری زندانیان

محمد امیر

هوسی

68.  

31/1/1394

هشتم قضاء ظهرانه

اصول حاکم براجرات جزائی

عبدالقیوم

فرخنده

69.  

1/2/1394

هفتم اداری ظهرانه

کنگره ویانا

نظرمحمد

هیلی

70.  

1/2/1394

هفتم قضا ظهرانه

حقوق بشر از دیدگاه غرب

عاشق الله

بینظیر

71.  

1/2/1394

هفتم قضا شبانه

تصنیف جزاها بنابر صدماتیکه وارد می نمایند

حزب الله