کانفرانس علمی بعنوان سبک سازی ساختمان

          روز شنبه تاریخ 15 قوس سال 1393 کنفرانس علمی و عملی تحت نام سبک سازی ساختمان به رهنمایی دیپارتمنت ساختمانی پوهنحی انجینیری توسط کارمندان فنی نمایندگی شرکت کناف آلمان در افغانستان، در تالار منزل هفتم پوهنتون سلام، با حضور پوهندوی دوکتور مصباح‌الله عبدالباقی معاون علمی پوهنتون سلام،جمع از رواسا، اداریون پوهنحی انجینیری، استادان بزرگوار پوهنحی انجییری، محصلین عزیز و دوستداران علم و معرفت،در دو زمان متفاوت(صبح و شام) دایر گردید. نخست برنامه علمی با تلاوت آیات کلام الهی توسط آستاد بزرگوار فضلی آماج آغاز گردید. بعداً مطالبی به شکل خلاصه توسط آمردیپارتمنت انجینیری ساختمان، دیپلوم انجینیر بصیراحمد یوسفی ایراد گردیده و جهت تقدیم مطالبی تحت نام سبک سازی ساختمان، کارمندان فنی نمایندگی شرکت متذکرهرا به تریبون پوهنحی انجینیری دعوتنمود.در کنفرانس مطلب در باره سبک سازی ساختمان به وسیله وسایل و مواد ساختمانی توسط افراد فنینمایندگی شرکت متذکره و پاورپنت تقدیم گردید.

          مواد سبک سازی تعمیراتی تأثیر فوق العاده زیادی در کاهش وزن ساختمان دارد. تا جای که وزن بناها را 20 تا 40 درصد در ساختمان‌های متفاوت، تقلیل میدهد. تخته‌های گچی ساخت شرکت کناف، یکی از جمله مواد سبک سازی تعمیرات بشماره میرود. این تخته‌ها،دارای ویژگی‌های متفاوت بوده و منحث مواد خوب تقسیم کننده در تعمیرات و سقف‌های مجلل ساختمان‌ها بکار میرود. تخته ‌های متذکره نظر به ویژگی‌های که دارد تا حدود در شرایط نم و رطوبت هم استقامت دارد.

          در قسمت اخیر کنفرانس،مطالب چاپی از طرف نماینده‌گی شرکت کناف برای محصلین توزیع شده و به سوالات استادان و محصلین پاسخ داده شد. در نهایت برنامه با داعیه توسط استاد محترم احمد فواد فردوس به پایان رسید.

مهمان در حالت گفتگو

 معاون علمی پوهنتون دکتور مصباح الله، رئیس پوهنحی انجینری، و آمر دیپارتمنت سیول


استاذان پوهنحی انجینری

         

تبصرې:

نوې تبصره:
Men's high value comes from the appearance of rolex replica uk high demand for their own management. They have a breitling replica thin dress, a strip of flesh, seemingly casual but actually in the details reflect the high quality of the omega replica dress. With some exquisite accessories to decorate, whether or tie clip are carefully considered cufflinks on the election, is a piece of men's replica rolex watches sublimation of the whole shape, reflecting the unique personality and high taste.