جشنوارة محفل فراغت محصلین پوهنتون سلام

پوهنتون سلام بتاریخ 18 ثور سال 1393 هـ ش طی محفل شکوهمندی که با حضور جمع غفیری از شخصیت های علمی و اکادیمیک استاذان اعضای مجلسین شورای ملی محصلان در تالار انترنشنل ستاره شهر برگذار گردیده بود فراغت دور اول ودوم محصلین خویش را جشن گرفت.
محفل با ورود نهایت منظم وسمبولیک قافلة علمی استاذان به تالار که با معیت محترم پوهاند بری صدیقی سرپرست وزارت محترم تحصیلات عالی کشور محترم پوهاند دکتور محمد اسماعیل لبیب بلخی رئیس پوهنتون سلام ٰ  محترم دکتور مصباح الله عبد الباقیٰ ومحترم دکتور رفیع الله عطا معاونین محترم پوهنتون سلام که ملبس با یونیفورم زیبای مخصوص محفل فراغت بودند آغاز یافت.
ابتداء سرپرست وزارت محترم تحصیلات عالی آغاز محفل را به شکل رسمی و به کلمات خاص اکادیمیک آن اعلان نمودندٰ متعاقبا محفل با تلاوت قران عظیم الشان و نواختن سرود ملی کشور به ساعت هشت و چهل وپنج دقیقه صبح آغاز گردید و الی ساعت چهار عصر با نهایت سرور و دلگرمی وجوش وخروش دوام یافتاستقبال از مهمانان


جوانان ومحصلان حین استقبال از مهمانان گرامی در تالار محفل فراغت


تنظیم کارتهای مهمانان 

 

محترم پوهاند محمد اسماعیل لبیب بلخی رئیس پوهنتو و د. مصباح الله عبد الباقی و د. رفیع الله عطا معاونین پوهنتون سلام.


قافله علمی در حالت ورود به تالار محفل فراغتمحصلین پوهنځی انجینری


محصلین پوهنځی اقتصاد (BBA)


 محترم استاذ واصل نور معین وزارت محترم کار وامور اجتماعی حین اعطای مدال به محصلات ‍پوهنځی شرعیات وقانون

 

 

محصلین پوهنځی شرعیات وقانون

 

محترم پوهاند بری صدیقی سرپرست وزارت تحصیلات عالی همراه با معین محترم وزارت کار و امور اجتماعی حین اعطای مدال به یک محصلهمحترم استاذ دکتور حسن ولی زی صاحب معین محترم مالی واداری وزارت محترم تحصیلات عالی حین اعطای مدال به محصلین پوهنځی انجینری

 

مهمانان گرامی با رئیس پوهنتون برای توزیع مدالها به محصلین ومحصلات

محترم استاذ محمد عالم ایزد یار معاون اول مجلس سنای جمهوری اسلامی افغانستان با استاذ عبد العظیم نور بخش سخنګوی وزارت تحصیلات عالی حین اعطای مدال به محصلات پوهنځی شرعیات وقانون.


محترم دکتور مصباح الله عبد الباقی معاون علمی پوهنتون حین اعطای شهادتنامه به محصلین پوهنځی انجینری.


محترم دکتور رفیع الله عطا معاون اداری پوهنتون حین اعطای شهادتنامه به محصلین پوهنځی انجینری

تبصرې:

سلام
Mar 14, 2016
سلام خدمت شما لطف نموده بگویید که جشن فراغت ما را چه وقت تجلیل میکنید یکسال گذشت از فراغت ماو بگویید برای ما تصدیق نامه و دیپلوم چه وقت میدهید
نوې تبصره:
Men's high value comes from the appearance of rolex replica uk high demand for their own management. They have a breitling replica thin dress, a strip of flesh, seemingly casual but actually in the details reflect the high quality of the omega replica dress. With some exquisite accessories to decorate, whether or tie clip are carefully considered cufflinks on the election, is a piece of men's replica rolex watches sublimation of the whole shape, reflecting the unique personality and high taste.