پوهنتون سلام با شفاخانه الحيات تفاهمنامه امضاء نمود:
پوهنتون سلام با شفاخانه الحيات تفاهمنامه امضاء نمود:
==================
تفصیل خدمات با ارایه تخفیف:

در صورت داشتن کارت پوهنتون شفاخانه الحیات خدمات ذیل شفاخانه یی را برای محصلین عرضه خواهد نمود که صرف خود محصل ازین تخفیف استفاده خواهد نمود:

۲۰٪ تخفیف در OPD  ۲۰٪ در تمام معاینات لابراتواری  ۱۵٪ در معاینات ایکسری و سی تی اسکن  ۲۰٪  در خدمات داخل بستر و۲۰ فیصد در تمام  عملیاتهای جراحی 
همچنان برای استادان پوهنتون در صورت داشتن کارت مخصوص شفاخانه الحیات که ۱۰۰۰ افغانی در مقابل کارت تخفیف برای یکسال داده خواهد شد که برعلاوه خود شخص اعضای فامیل (والدین ،همسر واولاد) ازین بسته ویژه استفاده خواهد نمود که ذیلا ذکر ګردیده 
۲۰٪ تخفیف در OPD  ۲۰٪ در تمام معاینات لابراتواری  ۱۵٪ در معاینات ایکسری ۲۰٪سی تی اسکن  ۲۰٪  در خدمات داخل بستر و۲۰ فیصد در تمام  عملیاتهای جراحی.
تبصرې:

نوې تبصره:
Men's high value comes from the appearance of rolex replica uk high demand for their own management. They have a breitling replica thin dress, a strip of flesh, seemingly casual but actually in the details reflect the high quality of the omega replica dress. With some exquisite accessories to decorate, whether or tie clip are carefully considered cufflinks on the election, is a piece of men's replica rolex watches sublimation of the whole shape, reflecting the unique personality and high taste.