هیات پوهنتون اپولی از پوهنتون سلام بازدید نمودند

هیات پوهنتون اپولی از پوهنتون سلام بازدید نمودند:

 

دیروز مورخ 28/12/1395 که مصادف با 18/3/2017  میباشد هیأت پوهنتون اپولی که مرکب از یوناووش رئیس عمومی پوهنتون، وانکا عضو دیپارتمنت جامعه شناسی ، ستین رئیس پوهنځی ادبیات انگلیسی و حارث کوهستانی مسؤل ارتباطات بین المللی از پوهنتون سلام  دیدار وبا هیأت اداری پوهنتون سلام تبادل آراء نمودند.

در این دیدار هیأت پوهنتون اپولی از دیپارتمنت ها، پوهنځی ها، کتابخانه و تعمیر پوهنتون سلام بازدید بعمل آوردند.

 و هئیت مذکور نیز از اعتماد پوهنتون سلام  برای فرستادن چند تن از محصلان به پوهنتون اپولی اظهار سپاس نموده  گفتند:  ۴ تن از محصلان  و 3 تن از کارمندان پوهنتون سلام واقعا با استعدادترین بوده و نماینده گی خوبی از پوهنتون سلام و افغانستان در کشور پولند نمودند.

رئیس پوهنتون اپولی  خواستار همکاری دوامدار با پوهنتون سلام شده و پوهنتون سلام را یکی از پوهنتون های با کیفیت،مهم، ورزیده، ودارای کارمندان جوان و برابر با معیار های جهانی خواند.

 در اخیر از مهمان نوازی خوب  پوهنتون سلام و برخورد نیک آنها سپاسگزاری نمودند.

 

گزارش: کامران ملک

تبصرې:

نوې تبصره:
Men's high value comes from the appearance of rolex replica uk high demand for their own management. They have a breitling replica thin dress, a strip of flesh, seemingly casual but actually in the details reflect the high quality of the omega replica dress. With some exquisite accessories to decorate, whether or tie clip are carefully considered cufflinks on the election, is a piece of men's replica rolex watches sublimation of the whole shape, reflecting the unique personality and high taste.