سمینار دو روزه ارتقاء ظرفیت استادان مؤفقانه به پایان رسید

سمینار دو روزه ارتقاء ظرفیت استادان مؤفقانه به پایان رسید

 

مؤرخ 25 قوس 1395 سمینار دو روزه ارتقاء ظرفیت استادان در تالار پوهنتون سلام مؤفقانه به پایان رسید.

مجلس با گردانندگی عبدالرحیم غفاری مدیر ارتقای کیفیت پوهنتون سلام و با تلاوت چند از کلام الله مجید توسط استاد محمد سرور کاظمی استاد پوهنتون سلام آغاز گردید، سپس پوهنوال عبدالواحد جهید درس سه ساعته خویش را برای اساتید گرامی تقدیم نمودند. این سمینار علمی از طرف مدیرت استادان و مدیریت تضمین کیفیت پوهنتون سلام به راه انداخته شده بود که امروز مؤفقانه به پایان رسید. در این سمینار علمی ده ها تن از اساتید این پوهنتون اعم از ذکور و اناث اشتراک فعال داشتند، تقدیم کننده این سمینار محترم پوهنوال عبدالواحد جهید رئیس پوهنځی تعلیمات اسلامی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی بودند که موضوعات مختلف را از قبیل پلان گذاری، روش های جدید تدریس و ارزیابی ..... برای اساتید گرامی ارائه نمودند. در آخیر، سمینار دو روزه با دعایه استاد وزیر محمد سعیدی آمر دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات پوهنتنون سلام اختتام یافت
.

تبصرې:

نوې تبصره: