سمینار دو روزه ارتقاء ظرفیت استادان مؤفقانه به پایان رسید

سمینار دو روزه ارتقاء ظرفیت استادان مؤفقانه به پایان رسید

 

مؤرخ 25 قوس 1395 سمینار دو روزه ارتقاء ظرفیت استادان در تالار پوهنتون سلام مؤفقانه به پایان رسید.

مجلس با گردانندگی عبدالرحیم غفاری مدیر ارتقای کیفیت پوهنتون سلام و با تلاوت چند از کلام الله مجید توسط استاد محمد سرور کاظمی استاد پوهنتون سلام آغاز گردید، سپس پوهنوال عبدالواحد جهید درس سه ساعته خویش را برای اساتید گرامی تقدیم نمودند. این سمینار علمی از طرف مدیرت استادان و مدیریت تضمین کیفیت پوهنتون سلام به راه انداخته شده بود که امروز مؤفقانه به پایان رسید. در این سمینار علمی ده ها تن از اساتید این پوهنتون اعم از ذکور و اناث اشتراک فعال داشتند، تقدیم کننده این سمینار محترم پوهنوال عبدالواحد جهید رئیس پوهنځی تعلیمات اسلامی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی بودند که موضوعات مختلف را از قبیل پلان گذاری، روش های جدید تدریس و ارزیابی ..... برای اساتید گرامی ارائه نمودند. در آخیر، سمینار دو روزه با دعایه استاد وزیر محمد سعیدی آمر دیپارتمنت تعلیمات اسلامی پوهنځی شرعیات پوهنتنون سلام اختتام یافت
.

تبصرې:

نوې تبصره:
Men's high value comes from the appearance of rolex replica uk high demand for their own management. They have a breitling replica thin dress, a strip of flesh, seemingly casual but actually in the details reflect the high quality of the omega replica dress. With some exquisite accessories to decorate, whether or tie clip are carefully considered cufflinks on the election, is a piece of men's replica rolex watches sublimation of the whole shape, reflecting the unique personality and high taste.