اهمیت و فضیلت انفاق فی سبیل الله

بسم الله رحمن الرحیم

عنوان کنفرانس : اهمیت و فضیلت انفاق فی سبیل الله 

تاریخ : ۱۷ قوس 

برنامه  ساعت ۹:۳۰ به گرداننده گی خواهر جمیله محصله سمستر هشت تعلیمات اسلامی آغاز گردید که خواهر زهره محصله سمستر هشت تعلیمات به تلاوت آیات کلام الله شریف آغاز و منور گردیده و خواهر سعیده آن آیات را ترجمه نمودند .

بعد استاد فاضله نوری بحیث مسؤول برنامه سخنان افتتاحیه را در مورد هدف برگزاری همچون برنامه ایراد نمود و تذکر نمود که هدف برگزاری همچون  کنفرانس ها زنده ساختن حس انفاق در خواهران و ایجاد انجمن در بخش انفاق در پوهنتون سلام بر آینده میباشد .

بعد استاد محترم صبغت الله صابر در مورد "دور خانمها در اسلام و انفاق فی سبیل الله" صحبت داشتند ،از بعد استاد محترم محمد نعیم جلیلی رئیس مؤسسان پوهنتون سلام در مورد شناخت مسوولیت علما در قبال جامعه و افراد آن و در مورد "انفاق فی سبیل الله" و‌نقش خواهران در آن صحبتهای گوهریی خود را ارایه نمودند .

استاد محترم اشاره راجع به مسؤولیت یک مسلمان صحبت داشت و ابراز نمود که قبل از همه باید مسولیت خود را شناخته در قدم دوم باید از نفس خود شروع نموده و‌سپس اقدام به عمل آن در جامعه نماییم .

در مورد صدقه استاد محترم خطاب و ابراز نمود که صدقه تنها بعد تعبدی ندارد بلکه در اصلاح جامعه نقش ارزنده دارد. 

 

در اخیر استاد محترم فضل الله قانت رئیس پوهنځی شرعیات برنامه را به سخنان و دعاییه مختصر ساعت ۱۰:۵۵به پایان رسانید
.

 

تبصرې:

نوې تبصره: