اهمیت و فضیلت انفاق فی سبیل الله

بسم الله رحمن الرحیم

عنوان کنفرانس : اهمیت و فضیلت انفاق فی سبیل الله 

تاریخ : ۱۷ قوس 

برنامه  ساعت ۹:۳۰ به گرداننده گی خواهر جمیله محصله سمستر هشت تعلیمات اسلامی آغاز گردید که خواهر زهره محصله سمستر هشت تعلیمات به تلاوت آیات کلام الله شریف آغاز و منور گردیده و خواهر سعیده آن آیات را ترجمه نمودند .

بعد استاد فاضله نوری بحیث مسؤول برنامه سخنان افتتاحیه را در مورد هدف برگزاری همچون برنامه ایراد نمود و تذکر نمود که هدف برگزاری همچون  کنفرانس ها زنده ساختن حس انفاق در خواهران و ایجاد انجمن در بخش انفاق در پوهنتون سلام بر آینده میباشد .

بعد استاد محترم صبغت الله صابر در مورد "دور خانمها در اسلام و انفاق فی سبیل الله" صحبت داشتند ،از بعد استاد محترم محمد نعیم جلیلی رئیس مؤسسان پوهنتون سلام در مورد شناخت مسوولیت علما در قبال جامعه و افراد آن و در مورد "انفاق فی سبیل الله" و‌نقش خواهران در آن صحبتهای گوهریی خود را ارایه نمودند .

استاد محترم اشاره راجع به مسؤولیت یک مسلمان صحبت داشت و ابراز نمود که قبل از همه باید مسولیت خود را شناخته در قدم دوم باید از نفس خود شروع نموده و‌سپس اقدام به عمل آن در جامعه نماییم .

در مورد صدقه استاد محترم خطاب و ابراز نمود که صدقه تنها بعد تعبدی ندارد بلکه در اصلاح جامعه نقش ارزنده دارد. 

 

در اخیر استاد محترم فضل الله قانت رئیس پوهنځی شرعیات برنامه را به سخنان و دعاییه مختصر ساعت ۱۰:۵۵به پایان رسانید
.

 

تبصرې:

نوې تبصره:
Men's high value comes from the appearance of rolex replica uk high demand for their own management. They have a breitling replica thin dress, a strip of flesh, seemingly casual but actually in the details reflect the high quality of the omega replica dress. With some exquisite accessories to decorate, whether or tie clip are carefully considered cufflinks on the election, is a piece of men's replica rolex watches sublimation of the whole shape, reflecting the unique personality and high taste.