کانکور ماستری ومتـفـرقه خزانی 1396 هـ ش


پوهنتون سلام امتحان کانکور ماستری و متفرقه خویش را با تخفیف ویژه در پوهنځی های ذیل بتاریخ  16  سـنـبـله  سال  1396  اخذ می‌نماید.

تخفیف در (مقطع ماسـتـری) قرار ذیل است:

 

ماسـتـری

شماره

پوهنځی

اصل فیس تحصیلی

مقدار تخفیف

فیس قابل پرداخت بعد از تخفیف

1

فـقه و قـانون

45000

% 20

36000

2

تـفسیر و حدیث

45000

% 20

36000


تخفیف در
(مقطع لیسانس) قرار ذیل است:

 

لیسـانس

شماره

پوهنځی

اصل فیس تحصیلی

مقدار تخفیف

فیس قابل پرداخت بعد از تخفیف

1

شرعیات و قانون

15000

% 20

12000

2

اقتصاد

27000

% 35

17550

3

انجینیری

33000

% 40

19800

4

کمپیوتر ساینس

27000

% 35

17550

5

حقوق و علوم سیاسی

24000

% 35

16800


نوت:
تخفیف های فوق صرف به محصلین جدید الشمول است که در همین سمستر خزاني 1396 در پوهنتون سلام شامل میشوند و این تخفیف برای تمام دوره تحصیل شان (یعنی از سمستر اول الی هشتم ) میباشد.


نوت:
صنوف اناث کاملا جدا و سهولت ترانسپورت نيز دارند.

 

برای معلومات بیشتر:  (0778150150) – (0788275275)    /    آدرس:  چهارراهی گل سرخ، کلوله پشته – کابل


Men's high value comes from the appearance of rolex replica uk high demand for their own management. They have a breitling replica thin dress, a strip of flesh, seemingly casual but actually in the details reflect the high quality of the omega replica dress. With some exquisite accessories to decorate, whether or tie clip are carefully considered cufflinks on the election, is a piece of men's replica rolex watches sublimation of the whole shape, reflecting the unique personality and high taste.