نتایج امتحان کانکوربرنامه ماستری۱۳۹۵

پوهنتون سلام

پروګرام ماستري تفسیر وحدیث / اناث                                                      

لیست کامیابان در امتحان کانکور سال ۱۳۹۵هـ ش

رقم اسم ولد ولایت ملاحظه
1 حلیمه لطف الله کابل  
2 حمیرا حمید الله کابل  
3 رعنا عبد العزیز پنجشیر  
4 زحل سید محمد کابل  
5 سلما نور الحبیب ننګرهار  
6 مژګان محمد یونس کاپیسا  
7 میمونه محمد شفیق میدان  
8 نادیه عبد الواحد    
9 نجما محمد یونس پروان  
10 سمیه فضل الدین بدخشان می تواند در بخش تفسیر وحدیث شامل شود
11 سهیلا غلام صدیق پروان می تواند در بخش تفسیر وحدیث شامل شود
12 صدیقه رحمت الله لوګر می تواند در بخش تفسیر وحدیث شامل شود
13 نګینه غوث الدین کابل می تواند در بخش تفسیر وحدیث شامل شود
14 رومینا جمعه خان کابل می تواند در بخش تفسیر وحدیث شامل شود
15 سونیتا غلام محمد فراه می تواند در بخش تفسیر وحدیث شامل شود
پوهنتون سلام
پروګرام ماستري فقه وقانون / اناث
لیست کامیابان در امتحان کانکور سال ۱۳۹۵هـ ش
رقم اسم ولد ولایت ملاحظه
1 آرزو محمد نوروزالدین لغمان  
2 پریوش مجتبی جلال پروان  
3 تمنا عبد الله کابل  
4 حدیثه حیات الله کابل  
5 خاطره سید عبد النبي تخار  
6 ساره میر زمان پنجشیر  
7 سمین محمد یوسف هرات  
8 سمینه محمد شفیق پنجشیر  
9 طیبه شیرعلي پکتیا  
10 عاطفه عبد الودود لوګر  
11 عالیه عبد القادر پروان  
12 فهامه فضل احمد بدخشان  
13 مرسل بایزید ارزګان  
14 مریم حبیب الرحمن کندز  
15 ناهید فضل الرحمن پنجشیر  
16 نبیله احمد مخدوم بدخشان  
17 نجلا محمد منیر کندز  
18 هیلۍ لباس خان ننګرهار  
پوهنتون سلام
پروګرام ماستري تفسیر وحدیث / ذکور
لیست کامیابان در امتحان کانکور سال ۱۳۹۵هـ ش
  اسم ولد ولایت ملاحظه
  احسان الله حاجي عمر پکتیا  
  احمد ادریس هزار ګل وردګ  
  احمد شهیر شاه ولي لوګر  
  احمد فهیم امیر محمد لغمان  
  حبیب الله نذر الله کندز  
  خلیل الرحمن شیر آغا غزني  
  روح الله عبد الکریم بدخشان  
  سید میر عبد القهار    
  شعیب وکیل احمد کندهار  
  ظهور الدین عبد الرحیم تخار  
  عباد الله محب الله ننګرهار  
  عبد الحکیم نور محمد پروان  
  عبد الحلیم محمد سرور وردګ  
  عبد الدیان عبد الأول بدخشان  
  عبد الرؤف اسد الله پروان  
  عبد المقصود عبد الصمد پروان  
  عبد المؤمن حبیب الله کاپیسا  
  فیض محمد عبد الحکیم کندز  
  مجیب الرحمن تجمل خان پنجشیر  
  محمد اسلم محمد فضل لوګر  
  محمد حضرت سید عمر وردګ  
  محمد داؤد فقیر محمد کاپیسا  
  محمد رحیم محمد خوشحال پنجشیر  
  محمد طه محمد ملا پروان  
  محمد ناصر محمد کبیر سمنګان  
  معشوق الله محمد شرین لوګر  
  نجیب الرحمن عبد الرحمن لوګر  
  نجیب الله محمد رسول میدان  
  نور الحق عبد الهادي کاپیسا  
  نور الله عبدل محمد بغلان  

پوهنتون سلام

پروګرام ماستري تفسیر وحدیث / اناث                                                      

لیست کامیابان در امتحان کانکور سال ۱۳۹۵هـ ش

رقم اسم ولد ولایت ملاحظه
1 حلیمه لطف الله کابل  
2 حمیرا حمید الله کابل  
3 رعنا عبد العزیز پنجشیر  
4 زحل سید محمد کابل  
5 سلما نور الحبیب ننګرهار  
6 مژګان محمد یونس کاپیسا  
7 میمونه محمد شفیق میدان  
8 نادیه عبد الواحد    
9 نجما محمد یونس پروان  
10 سمیه فضل الدین بدخشان می تواند در بخش تفسیر وحدیث شامل شود
11 سهیلا غلام صدیق پروان می تواند در بخش تفسیر وحدیث شامل شود
12 صدیقه رحمت الله لوګر می تواند در بخش تفسیر وحدیث شامل شود
13 نګینه غوث الدین کابل می تواند در بخش تفسیر وحدیث شامل شود
14 رومینا جمعه خان کابل می تواند در بخش تفسیر وحدیث شامل شود
15 سونیتا غلام محمد فراه می تواند در بخش تفسیر وحدیث شامل شود
پوهنتون سلام
پروګرام ماستري فقه وقانون / اناث
لیست کامیابان در امتحان کانکور سال ۱۳۹۵هـ ش
رقم اسم ولد ولایت ملاحظه
1 آرزو محمد نوروزالدین لغمان  
2 پریوش مجتبی جلال پروان  
3 تمنا عبد الله کابل  
4 حدیثه حیات الله کابل  
5 خاطره سید عبد النبي تخار  
6 ساره میر زمان پنجشیر  
7 سمین محمد یوسف هرات  
8 سمینه محمد شفیق پنجشیر  
9 طیبه شیرعلي پکتیا  
10 عاطفه عبد الودود لوګر  
11 عالیه عبد القادر پروان  
12 فهامه فضل احمد بدخشان  
13 مرسل بایزید ارزګان  
14 مریم حبیب الرحمن کندز  
15 ناهید فضل الرحمن پنجشیر  
16 نبیله احمد مخدوم بدخشان  
17 نجلا محمد منیر کندز  
18 هیلۍ لباس خان ننګرهار  
پوهنتون سلام
پروګرام ماستري تفسیر وحدیث / ذکور
لیست کامیابان در امتحان کانکور سال ۱۳۹۵هـ ش
  اسم ولد ولایت ملاحظه
  احسان الله حاجي عمر پکتیا  
  احمد ادریس هزار ګل وردګ  
  احمد شهیر شاه ولي لوګر  
  احمد فهیم امیر محمد لغمان  
  حبیب الله نذر الله کندز  
  خلیل الرحمن شیر آغا غزني  
  روح الله عبد الکریم بدخشان  
  سید میر عبد القهار    
  شعیب وکیل احمد کندهار  
  ظهور الدین عبد الرحیم تخار  
  عباد الله محب الله ننګرهار  
  عبد الحکیم نور محمد پروان  
  عبد الحلیم محمد سرور وردګ  
  عبد الدیان عبد الأول بدخشان  
  عبد الرؤف اسد الله پروان  
  عبد المقصود عبد الصمد پروان  
  عبد المؤمن حبیب الله کاپیسا  
  فیض محمد عبد الحکیم کندز  
  مجیب الرحمن تجمل خان پنجشیر  
  محمد اسلم محمد فضل لوګر  
  محمد حضرت سید عمر وردګ  
  محمد داؤد فقیر محمد کاپیسا  
  محمد رحیم محمد خوشحال پنجشیر  
  محمد طه محمد ملا پروان  
  محمد ناصر محمد کبیر سمنګان  
  معشوق الله محمد شرین لوګر  
  نجیب الرحمن عبد الرحمن لوګر  
  نجیب الله محمد رسول میدان  
  نور الحق عبد الهادي کاپیسا  
  نور الله عبدل محمد بغلان  
پوهنتون سلام
پروګرام ماستري فقه وقانون / ذکور
لیست کامیابان در امتحان کانکور سال ۱۳۹۵هـ ش
  اسم ولد ولایت ملاحظه
  اسد الله شهاب جمعه خان نورستان  
  ثنا ګل محمدا ګل ننګرهار  
  حاکم عبد اللطیف ننګرهار  
  حمید الله حضرت قل بامیان  
  خالد وکیل احمد کندهار  
  رحمت الله محمد عثمان بلخ  
  روح الله محمد نادر وردګ  
  روح الله عبد الحمید لغمان  
  سمیع الله محمد افضل کابل  
  سید حبیب الله سید محمدقیوم هلمند  
  سید عزت الله محمود الحسن کنر  
  سید نبي الله سید محمد  ننګرهار  
  شاه محمد صالح محمد کابل  
  شبیر احمد عبد الله بدخشان  
  شهید الله عزیز محمد وردګ  
  صبغت الله محبوب الله بدخشان  
  صبغت الله غلام حسن تخار  
  ضیاء الرحمن نظر ګل ننګرهار  
  عبد الحلیم حاجي احمد تخار  
  عبد الحنان عبد الخالق    
  عبد الرحیم فضل محمد پروان  
  عبد القهار عبد الحکیم تخار  
  عبد المتین عبد البصیر کابل  
  عبد الملک فیض محمد بدخشان  
  عبد الهادي محمد نظر کابل  
  فضل الرحمن فیض محمد بغلان  
  لطف الله عبد الرحمن تخار  
  مجیب آغا میر اعظم شاه پروان  
  محمد عابد محمد  امیر وردګ  
  محمد قاسم محمد سالم لغمان  
  نور احمد فقیر محمد لوګر  
لیست کامیابان در امتحان کانکور سال ۱۳۹۵هـ ش
  اسم ولد ولایت ملاحظه
  اسد الله شهاب جمعه خان نورستان  
  ثنا ګل محمدا ګل ننګرهار  
  حاکم عبد اللطیف ننګرهار  
  حمید الله حضرت قل بامیان  
  خالد وکیل احمد کندهار  
  رحمت الله محمد عثمان بلخ  
  روح الله محمد نادر وردګ  
  روح الله عبد الحمید لغمان  
  سمیع الله محمد افضل کابل  
  سید حبیب الله سید محمدقیوم هلمند  
  سید عزت الله محمود الحسن کنر  
  سید نبي الله سید محمد  ننګرهار  
  شاه محمد صالح محمد کابل  
  شبیر احمد عبد الله بدخشان  
  شهید الله عزیز محمد وردګ  
  صبغت الله محبوب الله بدخشان  
  صبغت الله غلام حسن تخار  
  ضیاء الرحمن نظر ګل ننګرهار  
  عبد الحلیم حاجي احمد تخار  
  عبد الحنان عبد الخالق    
  عبد الرحیم فضل محمد پروان  
  عبد القهار عبد الحکیم تخار  
  عبد المتین عبد البصیر کابل  
  عبد الملک فیض محمد بدخشان  
  عبد الهادي محمد نظر کابل  
  فضل الرحمن فیض محمد بغلان  
  لطف الله عبد الرحمن تخار  
  مجیب آغا میر اعظم شاه پروان  
  محمد عابد محمد  امیر وردګ  
  محمد قاسم محمد سالم لغمان  
  نور احمد فقیر محمد لوګر  

 
Men's high value comes from the appearance of rolex replica uk high demand for their own management. They have a breitling replica thin dress, a strip of flesh, seemingly casual but actually in the details reflect the high quality of the omega replica dress. With some exquisite accessories to decorate, whether or tie clip are carefully considered cufflinks on the election, is a piece of men's replica rolex watches sublimation of the whole shape, reflecting the unique personality and high taste.